Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Cam kết sở hữu trí tuệ và thông điệp gửi doanh nghiệp Việt Nam

Ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, nếu thực thi nghiêm túc những cam kết về sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp Việt sẽ có cơ hội mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh.
Thuỳ Linh

Video khác