Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cơ khí và giải pháp sống còn

Nắm bắt cơ hội mới từ sự hỗ trợ của chính sách, nhiều doanh nghiệp đang chủ động nghiên cứu thị trường, đầu tư thiết bị máy móc, nhà xưởng sản xuất, đổi mới công nghệ và đào tạo nâng cao trình độ nhân lực công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí.
Thy Thảo

Video khác