Bộ Công Thương làm gì để hỗ trợ cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ?

Nhờ có hoạt động này, nhiều doanh nghiệp đã có cơ hội xúc tiến, kết nối đầu tư, tìm kiếm thị trường, đồng thời xây dựng đội ngũ chuyên gia, lao động có trình độ để phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ trong nước.
Thy Thảo

Video khác