Bộ Công Thương bứt phá ngoạn mục về ứng dụng công nghệ thông tin

Cho đến nay, tất cả 292 thủ tục hành chính cấp Trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đã được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên; trong đó có 153 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.
Lan Anh

Video khác