Khởi động Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực xúc tiến xuất khẩu

Cục Xúc tiến thương mại khởi động Chương trình hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh nhằm tăng cường năng lực cho các tổ chức hỗ trợ thương mại, triển khai các sáng kiến hỗ trợ DNVVN nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

khoi dong hop phan 3 SwissTrade

Chiều ngày 25/7, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức Lễ khởi động Hợp phần 3 Dự án Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ và công bố Mẫu đề xuất tài trợ - Chương trình hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh, đợt 1.

Thông tin tại sự kiện, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) - Giám đốc Ban quản lý Dự án Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ (gọi tắt là Dự án SwissTrade) cho biết:

Xuất khẩu của Việt Nam đã và đang là động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, tạo nhiều việc làm, trong đó khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) ngày càng đóng vai trò quan trọng. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt là các DNVVN vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu để có thể tham gia vào các vị trí có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Hiện nay, ngày càng có nhiều tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp, dần trở thành lực lượng quan trọng hỗ trợ cho hoạt động cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại do các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương đang thực hiện. 

Dự án SwissTrade là chương trình hỗ trợ kỹ thuật về thương mại trong 4 năm (2021-2024) do Chính phủ Thụy Sỹ thông qua Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) tài trợ. 

Hien - Vu Ke hoach
Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) - Giám đốc Ban quản lý Dự án Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ (Dự án SwissTrade)

"Dự án nhằm góp phần nâng cao thành tích xuất khẩu và năng lực cạnh tranh quốc tế của các DNVVN một cách bền vững và toàn diện thông qua cải thiện các điều kiện khung thuận lợi cho phát triển xuất nhập khẩu, tăng cường cơ chế đối thoại công - tư và phát triển hệ sinh thái năng động hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu", bà Hiền chia sẻ.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) cho biết: Trong khuôn khổ Dự án SwissTrade, Cục XTTM là cơ quan đầu mối được Bộ Công Thương giao trực tiếp triển khai các hoạt động thuộc Hợp phần 3 của Dự án. Mục tiêu của Hợp phần 3 Dự án sẽ tập trung xây dựng và triển khai Chương trình Hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh (gọi tắt là Chương trình ICG).

"Chương trình ICG nhằm mục đích tăng cường năng lực dịch vụ xuất khẩu thông qua hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái xúc tiến xuất khẩu của các tổ chức hỗ trợ thương mại (BSO) ở cả khu vực công và tư để triển khai các sáng kiến về hỗ trợ các DNVVN nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu", ông Phú thông tin.

Phu - Cuc truong XTTM
Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) - Cơ quan đầu mối triển khai Hợp phần 3 Dự án SwissTrade

Dự kiến, trong giai đoạn 2022-2024 Chương trình ICG sẽ tài trợ cho 10-15 Tiểu Dự án cho các đối tác tiềm năng được lựa chọn thông qua một quy trình cạnh tranh. Quy mô tài trợ tối đa là 150.000 USD/Tiểu dự án trong thời gian từ 12 - 24 tháng.

Các đối tượng tham gia đề xuất là các đơn vị, tổ chức hỗ trợ thương mại đến từ khu vực nhà nước, tư nhân, phi chính phủ của Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực hỗ trợ thương mại, XTTM, xúc tiến xuất khẩu, cung cấp dịch vụ cho các DNVVN gia tăng xuất khẩu cả về quy mô và chất lượng.

Chúc mừng Lễ khởi động Hợp phần 3 Dự án SwissTrade, ông Werner Gruber, Trưởng Cơ quan hợp tác phát triển Thụy Sỹ tại Việt Nam, đại diện nhà tài trợ SECO bày tỏ: Sự kiện này sẽ mở đầu cho nhiều sáng kiến mới mang tính đột phá và sáng tạo, giúp hỗ trợ nhu cầu xuất khẩu của DNVVN.

Thông qua đó, Chương trình hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh của Dự án SwissTrade hy vọng sẽ tạo động lực mới, quan trọng nhắm tới thúc đẩy xúc tiến xuất khẩu, tạo đà tăng trưởng và phát triển cho các DNVVN tại địa phương, đồng thời góp phần tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới và một khu vực tư nhân năng động.

SECO thuy sy
Ông Werner Gruber, Trưởng Cơ quan hợp tác phát triển Thụy Sỹ tại Việt Nam
Việt Hằng