Khu Công nghiệp Bảo Minh: Hạ tầng đồng bộ là khâu quyết định thu hút các dự án đầu tư FDI

Ông Nguyễn Văn Kiểm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh là đơn vị chủ đầu tư đã chia sẻ: Với tầm nhìn ban đầu trở thành KCN sinh thái kiểu mẫu, cung cấp môi trường hoạt động đẳng cấp thế giới, chủ đầu tư đã tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KCN đồng bộ, khoa học, tạo nên một Bất động sản KCN hàng đầu tại Việt Nam.

Bao Minh

Thực hiện: Thu Hoài - Anh Thư - Duy Kiên