Khuyến công Thanh Hóa: Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch

Năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa (Trung tâm) tiếp tục rà soát và hướng dẫn các đơn vị hưởng thụ triển khai các nội dung khuyến công đáp ứng với hoàn cảnh thực tế của doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch đăng ký với tổng kinh phí dự kiến thực hiện gần 10 tỷ đồng.

Năm 2021, Chương trình khuyến công quốc gia đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại tỉnh Thanh Hóa, với kinh phí được giao là 1.350 triệu đồng. Chương trình triển khai cho 4 đề án, gồm: Hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến vào chế biến lâm sản cho 2 đơn vị; Hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ cho 1 đơn vị; Hỗ trợ dây chuyền thiết bị công nghệ đồng bộ trong sản xuất sản phẩm phân bón hữu cơ cho 1 đơn vị.

Hỗ trợ xây dựng mô hình TDKT sản xuất gỗ dân dụng và xuất khẩu theo công nghệ ván ghép thanh ngang - Công ty TNHH sản xuất CBLS Hải Oanh
Hỗ trợ xây dựng mô hình TDKT sản xuất gỗ dân dụng và xuất khẩu theo công nghệ ván ghép thanh ngang - Công ty TNHH sản xuất CBLS Hải Oanh

Bên cạnh đó, Chương trình khuyến công địa phương cũng được triển khai cho 8 đề án, với tổng kinh phí thực hiện là 1.472 triệu đồng, gồm: hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cho 7 đơn vị và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia 1 phiên hội chợ hàng công nghiệp - thương mại tại Hà Nội.

Những nội dung của hoạt động khuyến công được tập trung thực hiện hỗ trợ vào các nội dung, như: hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến để mở rộng sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu và năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đặc biệt là chất lượng sản phẩm được nâng lên rõ rệt, tạo ra nhiều sản phẩm mới. Các ngành nghề được hỗ trợ kinh phí khuyến công đều gắn trực tiếp với nguồn nguyên liệu, lao động tại địa phương.

Ông Hoàng Xuân Phong - Giám đốc Trung tâm
Ông Hoàng Xuân Phong - Giám đốc Trung tâm khuyến công & tiết kiệm năng lượng tỉnh Thanh Hóa

Ông Hoàng Xuân Phong - Giám đốc Trung tâm chia sẻ: “Việc triển khai hiệu quả công tác khuyến công tại địa phương đã góp phần không nhỏ đến sự phát triển của các cơ sở CNNT, nhất là ở thời điểm dịch Covid-19 đang phát triển. Sự hỗ trợ kinh phí khuyến công tuy còn hạn hẹp, song chính sự quan tâm, song hành của Chương trình khuyến công đã tạo động lực giúp cho các cơ sở CNNT thêm tự tin, mạnh dạn đầu tư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh”.

Ngành nghề được hỗ trợ kinh phí khuyến công đều gắn trực tiếp với nguồn nguyên liệu, lao động tại địa phương nên góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao được năng lực cạnh tranh của sản phẩm, tăng thu nhập và giải quyết việc làm ổn định cho lao động trên địa bàn nông thôn, đáp ứng phương châm: “ ly nông không ly hương”, xóa đói giảm nghèo, giảm các tệ nạn xã hội, góp phần tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn, phù hợp với hướng chuyển dịch cơ cấu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nghiệm thu đề tài khuyến công
Nghiệm thu đề án khuyến công tại doanh nghiệp

Năm 2022, Trung tâm phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch đăng ký với tổng kinh phí dự kiến thực hiện gần 10 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí khuyến công quốc gia hơn 6 tỷ đồng, kinh phí khuyến công địa phương là hơn 3 tỷ đồng.

Hoàng Dương