Kỳ hạn 6 tháng lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất?

Tại kỳ hạn 6 tháng, 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước nắm cổ phần chi phối, có mức lãi suất tiết kiệm thấp nhất. Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất thuộc về một ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân.
lãi suất tiết kiệm

Lãi suất tiết kiệm nhóm big 4

Lãi suất tiết kiệm trong nhóm big 4, gồm 4 ngân hàng thương mại cổ phần mà nhà nước nắm cổ phần chi phối, Agribank có mức lãi suất tiết kiệm cao nhất với 4,7%/năm; tiếp theo là Vietinbank 4,6%/năm; rồi đến BIDV 4,4%/năm; cuối cùng là Vietcombank: 4,3%/năm.

Ngân hàng

Kỳ hạn 6 tháng

Agribank

4,7%/năm

Vietinbank

4,6%/năm

BIDV

4,4%/năm

Vietcombank

4,3%/năm

3 nhóm ngân hàng ngoài nhà nước

Với các ngân hàng ngoài nhà nước có thể chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất có mức lãi suất tiết kiệm từ 6% trở lên. Nhóm này có 3 ngân hàng thương mại, cao nhất là Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcombank) với 6,4%/năm; tiếp theo là Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB) 6,3%; cuối cùng là Ngân hàng Xây dựng (CBbank) 6%.

Ngân hàng

Kỳ hạn 6 tháng

PVcombank

6,4%/năm

NCB

6,3%/năm

CBbank

6%/năm

Nhóm thứ hai đông đảo nhất, gồm các ngân hàng thương mại có mức lãi suất tiết kiệm trong khung 5%. Cao nhất là Bac A Bank vàHDBank cùng có mức lãi suất tiết kiệm 5,9%/năm; tiếp theo là Oceanbank, Bao Viet Bank và Viet A Bank cùng có mức lãi suất tiết kiệm 5,8%/năm; Ngân hàng Bản Việt (BVbank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn (SCB) cùng 5,75%/năm; Dong A Bank, Vietbank, Saigonbank và SHB cùng 5,7%/năm; Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam (VIB) 5,6%/năm; Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) 5,5%/năm; Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu (GPBank) 5,45%/năm; Kien Long Bank 5,4%/năm; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB), Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex  (PGBank) cùng 5,3%/năm; Nam A Bank, Eximbank, MB, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng  (VPBank) cùng 5,2%/năm; cuối cùng là 3 ngân hàng thương mại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) TPBank và ACB cùng có mức lãi suất tiết kiệm 5%/năm.

Ngân hàng

Kỳ hạn 6 tháng

Bac A Bank

5,9%/năm

HDBank

5,9%/năm

Oceanbank,

5,8%/năm

Bao Viet Bank

5,8%/năm

Viet A Bank

5,8%/năm

BVbank

5,75%/năm

SCB

5,75%/năm

Dong A Bank

5,7%/năm

Vietbank

5,7%/năm

Saigonbank

5,7%/năm

SHB

5,7%/năm

VIB

5,6%/năm

Sacombank

5,5%/năm

GPBank

5,45%/năm

Kien Long Bank

5,4%/năm

OCB

5,3%/năm

LPBank

5,3%/năm

PGBank

5,3%/năm

Nam A Bank

5,2%/năm

Eximbank

5,2%/năm

MB

5,2%/năm

VPBank

5,2%/năm

MSB

5%/năm

TPBank

5%/năm

ACB

5%/năm

Nhóm thứ ba gồm các ngân hàng thương mại có mức lãi suất tiết kiệm dưới 5%/năm. Nhóm này có 3 ngân hàng thương mại.

Ngân hàng

Kỳ hạn 6 tháng

Techcombank

4,95%/năm

Seabank

4,95%/năm

ABBank

4,9%/năm

Như vậy, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcombank) là ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm cao nhất ở kỳ hạn 6 tháng: 6,4%/năm.

 

Phương Nga