[Mô hình điểm] Than Vàng Danh: Sản lượng khai thác tăng 16% nhờ giải pháp thu hồi than cho công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng giàn chống mềm loại ZRY

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin là một trong những đơn vị sản xuất than hầm lò lớn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam với sản lượng khai thác đạt trên 3 triệu tấn/năm.

than vang danh

Chi tiết các mô hình điểm tham gia Cuộc thi Nhóm cải tiến Năng suất Chất lượng ngành Công Thương năm 2020  

 Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn chú trọng đẩy mạnh áp dụng cơ giới hoá nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao mức độ an toàn và giảm lao động trực tiếp trong hầm lò.

Kể từ cuối năm 2017, Công ty đã đưa vào áp dụng công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng giàn mềm loại ZRY25/35L với nhiều ưu việt về năng suất khai thác và giảm tổn thất than so với các công nghệ khai thác cũ. Tuy nhiên, công nghệ khai thác này chưa được tận dụng tối đa do điều kiện địa chất mỏ của Công ty có độ biến động chiềy dày vỉa than mạnh.

Xuất phát từ thực tế trên, nhóm cán bộ, kỹ sư của Công ty đã tiến hành NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP THU HỒI THAN TRONG SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC LÒ CHỢ XIÊN CHÉO, CHỐNG GIỮ BẰNG GIÀN CHỐNG MỀM LOẠI ZRY với mục tiêu mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả sử dụng công nghệ khai thác than.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá điều kiện địa chất, kỹ thuật của các vỉa than tại Công ty, vận dụng lý thuyết và kinh nghiệm thực tế trong và ngoài nước để xây dựng 2 giải pháp thu hồi than:

  1. Khai thác lò chợ bám vách và thu hồi phần than phía trụ vỉa
  2. Khai thác lò chợ bám trụ và thu hồi phần than nóc (áp dụng cho vỉa than có tthan và đá vách trực tiếp ổn định, góc dốc vỉa dưới 60 độ)

Các giải pháp thu hồi than này áp dụng được cho các vỉa than có độ dày lớn hơn 3,5m hiện rất phổ biến mà không cần phải trang bị thêm dàn chống có kích thước tương ứng. Quá trình áp dụng thực tế các giải pháp này đã khẳng định sự phù hợp của các giải pháp, đồng thời đem lại các kết quả tích cực, giúp sản lượng khai thác than tăng 16%, năng suất lao động tăng 12,1% và tổn thất than lò chợ giảm từ 21% xuống còn 17%.

Đặc biệt, các giải pháp được đánh giá mang tính tiên phong trong hoạt động khai khoáng tại Việt Nam, xoá bỏ rào cản kỹ thuật về phạm vi áp dụng của công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng giàn chống mềm. Giải pháp đã được nhân rộng áp dụng tại Công ty Than Hòn Gai - TKV và Công ty Than Dương Huy – TKV.

Quang Đặng