Mỗi năm đào tạo 400 - 450 lượt doanh nghiệp về xây dựng phát triển thương hiệu

Các hoạt động phát triển thương hiệu với nòng cốt là Chương trình THQG đã đóng góp tích cực trong việc đẩy mạnh giá trị thương hiệu Việt Nam trong những năm qua.
Toạ đàm “Định vị và nâng tầm thương hiệu Việt trong xu thế hội nhập”. Tọa đàm do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) kết hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức
Toạ đàm “Định vị và nâng tầm thương hiệu Việt trong xu thế hội nhập” do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) kết hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức

 

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng hóa Việt Nam, Bộ Công Thương đã triển khai các Chương trình, hoạt động đa dạng về phát triển thương hiệu, trong đó nòng cốt là Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam (THQG).

Trong khuôn khổ Chương trình, Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ/ngành triển khai các hoạt động: (1) Nâng cao nhận thức của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp về xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; (2) Tư vấn, đào tạo, nâng cao năng lực của doanh nghiệp về xây dựng và phát triển thương hiệu và hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và (3) Tuyên truyền, quảng bá cho các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Về hoạt động đào tạo và tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng phát triển thương hiệu và nâng cao năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm, trung bình mỗi năm Bộ đã đào tạo được từ 400 - 450 lượt doanh nghiệp.

Định kỳ 2 năm/lần, Bộ Công Thương đã tổ chức xét chọn và công bố các doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục chia sẻ và theo đuổi các tiêu chí của Chương trình THQG là Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong để không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, trải qua 3 kỳ xét chọn, đã có 671 lượt sản phẩm đạt THQG của 309 doanh nghiệp (năm 2016 là 157 sản phẩm của 88 doanh nghiệp; năm 2018 là 231 sản phẩm của 97 doanh nghiệp; năm 2020 là 283 sản phẩm của 124 doanh nghiệp).

Các doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG đã được hỗ trợ quảng bá, tham gia một số hội chợ, triển lãm có quy mô lớn và uy tín ở trong nước (như Hội chợ Vietnam Expo, Triển lãm Vietnam Foodexpo) cũng như được Bộ Công Thương hỗ trợ công tác quảng bá thương hiệu, phát triển thương hiệu qua các diễn đàn, hội nghị, hội thảo và các sự kiện trong khuôn khổ Chương trình THQG như Diễn đàn doanh nghiệp THQG, Tuần lễ tự hào THQG… và các hoạt động quảng bá trên truyền hình.

Các hoạt động phát triển thương hiệu với nòng cốt là Chương trình THQG đã đóng góp tích cực trong việc đẩy mạnh giá trị thương hiệu Việt Nam trong những năm qua.

Cụ thể, trong giai đoạn 2016 - 2020, theo đánh giá của Tổ chức định giá thương hiệu quốc gia Brand Finance, giá trị thương hiệu Việt Nam tăng 226% từ 141 tỷ USD (năm 2016) lên 319 tỷ USD (năm 2020), xếp hạng thương hiệu Việt Nam đã tăng 17 bậc (từ vị trí thứ 50 năm 2016 lên vị trí thứ 33 năm 2019) và nhằm trong nhóm thương hiệu mạnh.

 

Đồng Đăng