Năm 2021, xuất khẩu hải sản cán đích 3,4 tỷ USD

Năm 2021, giá trị xuất khẩu các mặt hàng hải sản đều tăng trừ xuất khẩu nhuyễn thể khác giảm. Tới nay, xuất khẩu hải sản chiếm 38% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của cả nước.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (VASEP) cho biết, năm 2021, tổng xuất khẩu các sản phẩm hải sản của Việt Nam đạt 3,4 tỷ USD, tăng 6,7% so với năm 2020. Tới nay, xuất khẩu hải sản chiếm 38% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của cả nước.

Mặc dù gặp khó khăn từ Covid-19, doanh nghiệp từng bước phục hồi sản xuất sau giãn cách từ giữa tháng 9 vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn về nhân công, nguồn vốn...  Tuy nhiên, xuất khẩu hải sản của cả năm 2021 vẫn tăng trưởng dương nhờ nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp cùng với những quyết sách hợp lý, linh hoạt của Chính phủ.

Xuất khẩu hải sản của Việt Nam bao gồm các nhóm sản phẩm: cá các loại khác (trừ cá ngừ và cá tra, chiếm 50% tổng giá trị xuất khẩu hải sản của Việt Nam); cá ngừ (chiếm 22%); mực, bạch tuộc (18%); cua, ghẹ và giáp xác khác (6%); nhuyễn thể hai mảnh vỏ (4%) và còn lại là nhuyễn thể khác (trừ mực bạch tuộc và nhuyễn thể hai mảnh vỏ).

Năm 2021, giá trị xuất khẩu các mặt hàng hải sản đều tăng trừ xuất khẩu nhuyễn thể khác giảm. Xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ tăng mạnh nhất 35% đạt gần 142 triệu USD, xuất khẩu cá ngừ và mực, bạch tuộc tăng lần lượt 17% và 9% so với năm trước đó. Xuất khẩu cá khác và cua ghẹ tăng lần lượt 1% và 4%. Duy nhất xuất khẩu nhuyễn thể khác giảm 34% tuy nhiên sản phẩm này chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.

Năm 2021, top 5 thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc lớn nhất của Việt Nam gồm Hàn Quốc (chiếm 41%), CPTPP (chiếm 23%), Thái Lan (chiếm 10%), EU (chiếm 10%), và Trung Quốc (chiếm 9%).

So với năm 2020, giá trị XK các sản phẩm mực, bạch tuộc sang thị trường CPTPP giảm nhẹ 2%, XK sang 4 thị trường còn lại đều tăng trong đó XK sang EU tăng mạnh nhất 32%, XK sang Hàn Quốc và Thái Lan tăng lần lượt 7% và 6%.

 

Thanh An