Nam Định: Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Công Thương về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân, Sở Công Thương Nam Định đã tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, nắm bắt tình hình dự trữ, cung ứng xăng dầu của các thương nhân phân phối và tình hình hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Qua làm việc, kiểm tra, nắm bắt các doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh như Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh, Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định, Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư phát triển Trường An báo cáo tình hình dự trữ nguồn hàng hiện tại vẫn đảm bảo cung ứng cho các cửa hàng trực thuộc và hệ thống đại lý.

Đến nay tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu hoạt động sản xuất tiêu dùng của nhân dân. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu vẫn tuân thủ việc bán hàng bình thường và cam kết bán hàng liên tục, chỉ ngừng bán hàng khi có văn bản chấp thuận của Sở Công Thương hoặc trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh
Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Nhìn chung, ý thức chấp hành quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh đầu mối phân phối xăng dầu, thương nhân bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh tương đối tốt.

Thời gian tới, Sở Công Thương Nam Định tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn và đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về chất lượng, số lượng, niêm yết giá và thời gian bán hàng… giữ ổn định hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Dương Hoàng