Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống thải tro xỉ cho lò hơi đốt than công nghệ CFB năng suất từ 12 tấn/giờ đến 15 tấn/giờ

Nhằm nội địa hóa các thiết bị trong hệ thống thải tro, xỉ của lò hơi CFB, tự chủ cung cấp phụ tùng thiết bị trong toàn bộ quá trình vận hành của vòng đời dự án.

Thông tin chung đề tài:

Mã đề tài: KC03.31/11-15

Tác giả: TS. Hoàng Trung Kiên; ThS Phạm Văn Hùng; KS Phạm Đức Hoàn

Đơn vị:  Viện Nghiên cứu Cơ khí, Bộ Công Thương 

Nội dung chính của giải pháp/nghiên cứu:

Về thiết kế, tính toán và thiết kế hoàn chỉnh các thiết bị chính trong hệ thống thải xỉ, hệ thống thải tro bay cho lò hơi CFB tổ máy 300MW. Thiết kế phần điện động lực và hệ thống điều khiển cho hệ thống thải xỉ và hệ thống thải tro bay.

Hệ thống thải tro xỉ bao gồm các thiết bị chính sau: Khớp giãn nở; Phễu cấp tro xỉ; Thiết bị làm mát xỉ; Van xả xỉ nóng 30 tấn/h; Băng tải cào tro xỉ nóng B680x20m; Băng tải cào tro xỉ lên silo B680x30m; Silô chứa xỉ và các thiết bị kèm theo silo: Thiết bị hút bụi silo, Hệ thống đo mức xỉ, Thiết bị đầu xuất tro xỉ; Hệ thống điện động lực và hệ thống điều khiển

Hệ thống thải tro bay bao gồm các thiết bị chính sau: Phễu thu bụi đáy lọc bụi; Van chặn đáy lọc bụi; Thiết bị khí động; Van 2 cửa xả tro; Hệ thống đường ống vận chuyển tro bay; Hệ thống đường ống cấp khí nén; Silô chứa tro bay và các thiết bị kèm theo silo: Thiết bị hút bụi silo tro, Hệ thống đo mức tro, thiết bị đầu xuất tro bay; Về chế tạo thiết bị, thiết bị được chế tạo hoàn chỉnh theo bản vẽ thiết kế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thiết bị được vận chuyển, lắp đặt tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Na Dương.

Về lắp đặt và khảo nghiệm, thiết bị làm mát xỉ kiểu trục quay năng suất 6 tấn/h được chế tạo và xuất xưởng đạt yêu cầu. Thiết bị được lắp đặt và chạy khảo nghiệm đồng bộ với hệ thống thải xỉ của NMNĐ Na Dương từ ngày 25 tháng 3 năm 2016 đạt yêu cầu. Từ đó đến nay thiết bị được đưa vào vận hành phục vụ sản xuất.

Mục tiêu giải pháp/nghiên cứu:

Nhằm nội địa hóa các thiết bị trong hệ thống thải tro, xỉ của lò hơi CFB, tự chủ cung cấp phụ tùng thiết bị trong toàn bộ quá trình vận hành của vòng đời dự án. Đưa ra các giải pháp kỹ thuật chủ động khắp phục một số dạng hư hỏng của hệ thống thiết bị thải xỉ hiện đang sử dụng tại Việt Nam; Giảm đáng kể thời gian dừng lò hơi CFB để chờ thiết bị nhập ngoại thay thế, đảm bảo sản xuất điện được liên tục, nâng cao hiệu quả kinh tế trong vận hành nhà máy điện; Cải thiện môi trường làm việc cho công nhân vận hành.

- Thay thế được nhập khẩu, tăng dần tỷ lệ nội địa hóa tiến tới làm chủ toàn bộ hệ thống thải tro xỉ;

- Tạo việc làm cho các cơ sở chế tạo cơ khí trong nước, làm tiền đề cho việc làm chủ công tác nghiên cứu thiết kế, chế tạo các hệ thống/ thiết bị khác trong NMNĐ.

 Kết quả nghiên cứu/giải pháp:

Làm chủ được tính toán, thiết kế một số thiết bị trong hệ thống thải tro xỉ cho lò hơi đốt than công nghệ CFB năng suất từ 12 tấn/h đến 15 tấn/h;

Chế tạo đưa vào sử dụng 01 tổ hợp thiết bị làm mát tro xỉ từ lò hơi CFB có các thông số đã được điều chỉnh theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ số 3897/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2015;

Chế tạo và đưa vào sử dụng và vận hành ổn định liên tục các cụm chi tiết chính trong thiết bị vận chuyển tro xỉ (Băng tải cào tro xỉ nóng B680x20m);

Kết quả khảo nghiệm cho thấy các sản phẩm của đề tài được ứng dụng vào thực tiễn hoạt động ổn định, các chỉ tiêu kỹ thuật tương đương với thiết bị tương tự nhập ngoại đang vận hành tại nhà máy, phù hợp với yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật thiết kế của nhà máy, thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu trong thuyết minh đề tài.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đảm bảo tin cậy; sản phẩm dạng I là tổ hợp thiết bị làm mát tro xỉ từ lò hơi CFB và các cụm chi tiết chính của thiết bị vận chuyển tro xỉ (Băng tải cào tro xỉ nóng B680x20m) hoàn chỉnh, có chất lượng; sản phẩm dạng II của đề tài là các tài liệu thiết kế chi tiết, quy trình công nghệ chế tạo,… đủ điều kiện để cơ sở sản xuất chủ động chế tạo nội địa hóa; sản phẩm dạng III của đề tài là 01 bài báo được đăng tại tạp chí nước ngoài, 01 bài báo được đăng tại hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 7 và 01 bài được đăng tại tạp chí khoa học công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Kết quả của đề tài tham gia đào tạo sau đại học cho 01 thạc sỹ kỹ thuật cơ khí, 01 tiến sỹ kỹ thuật cơ khí.

thiết bị cơ khí
Thiết bị làm mát xỉ chờ lắp đặt tại NMNĐ Na Dương
tự động hóa
Thiết bị làm mát xỉ vận hành phục vụ sản xuất tại NMNĐ Na Dương