Nhiệt điện Bà Rịa nhận bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2020, BTP cũng vinh dự được tặng bằng khen của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Vừa qua, tại thành phố Vũng Tàu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 16 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 — 13/10/2020). 

Tại buổi lễ, VCCI Chi nhánh tại Vũng Tàu đã phối hợp vinh danh các doanh nghiệp và tặng bằng khen của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho các doanh nghiệp, trong đó có Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP).

Trong những năm qua, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa gặp nhiều thách thức chung của nền kinh tế, song Công ty vẫn luôn giữ vững công tác sản xuất kinh doanh ổn định, đóng góp hiệu quả vào ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho lao động địa phương và tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Với những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đất nước, BTP đã vinh dự nhận nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng I, II, III, và nhiều cờ, bằng khen của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các Bộ, Ngành trao tặng.

Tại buổi Lễ, BTP cũng vinh dự được tặng bằng khen của Chủ Tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đây cũng là động lực để BTP tiếp tục thực hiện các mục tiêu chiến lược đã đề ra, tiếp tục duy trì và phát triển Công ty trong thời gian tới. Đồng thời việc nhận được được tặng bằng khen của Chủ Tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng chính là sự ghi nhận của xã hội và các tổ chức uy tín đối với những thành công đã đạt được của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

PV