Nhiệt điện Mông Dương: “Thực hành tiết, kiệm chống lãng phí”

Trong bối cảnh hiện nay, Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang trở thành một trong những yêu cầu bức thiết, nhiệm vụ quan trọng, tiêu chuẩn không thể thiếu trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày.
Công ty Nhiệt điện Mông Dương ứng dụng thư viện số vào điều hành doanh nghiệp
Công ty Nhiệt điện Mông Dương ứng dụng thư viện số vào điều hành doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ chủ đề năm “Thực hành tiết, kiệm chống lãng phí”

Thực hiện Chương trình tổng thể của Tổng Công ty Phát điện 3 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Kế hoạch triển khai chủ đề năm 2023, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã xây dựng chương trình tổng thể triển khai thực hiện tại đơn vị, cùng ngành điện thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Công ty Nhiệt điện Mông Dương là đơn vị sản xuất, kinh doanh điện năng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia, phục vụ nhu cầu thiết yếu trong đời sống của nhân dân. Do vậy, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt trong công tác sản xuất, kinh doanh, cụ thể:

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã xây dựng và quyết liệt thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu giao kế hoạch và chỉ tiêu hiệu quả năm 2023 (chỉ tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu nâng cao hiệu quả vận hành, chỉ tiêu nâng cao năng suất lao động,...), cụ thể:

Thực hiện mạnh mẽ các biện pháp kỹ thuật và quản lý để đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định, hiệu quả, phấn đấu đạt các chỉ tiêu của Tổng Công ty giao cho Công ty năm 2023:

Triển khai nâng cao hiệu quả giám sát tài chính doanh nghiệp; chủ động đổi mới, áp dụng công nghệ mới, cải tiến quy trình sản xuất, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, năng suất lao động theo sản lượng điện sản xuất của Công ty năm 2023 đạt kế hoạch năm, cụ thể:

Triển khai thực hiện các Đề án tăng cường quản trị hàng tồn kho và tối ưu giá trị tồn kho, Đề án tăng cường quản trị sử dụng tài sản cố định để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; Sử dụng tối ưu hệ thống ERP để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; Thực hiện tiết kiệm 10% chi phí vật liệu, bằng tiền khác; tiết kiệm 20% chi phí sửa chữa lớn theo dự toán được duyệt (không bao gồm các công trình đã cập nhật giá trị thực hiện).

Thực hiện quản trị hàng tồn kho theo định mức đã ban hành, thanh lý 100% vật tư thiết bị tồn đọng kém mất phẩm chất; trong năm 2023, Công ty đã phát động, đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Công ty cũng đã xây dựng nhiều giải pháp để thực hiện tiết kiệm điện tại Công ty như:

Thay thế các bóng đèn chiếu sáng cao áp, công suất lớn tại các vị trí làm việc bằng các bóng đèn led tiết kiệm điện. Rà soát và sử dụng hệ thống chiếu sáng hợp lý, phù hợp và tiết kiệm, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Rà soát toàn bộ hệ thống khí nén, sử dụng tối ưu khí nén trong sản xuất. Các Phân xưởng triển khai thử nghiệm các giải pháp vận hành hiệu quả đem lại hiệu quả tiết kiệm điện tự dùng cho nhà máy.

Đối với khu nhà hành chính, Công ty Nhiệt điện Mông Dương thực hiện tạm ngưng sử dụng thang máy trong các tháng cao điểm 6, 7, 8, tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên trong phòng làm việc và tắt bớt các bóng điện chiếu sáng trong phòng, hành lang chung; đặt hệ thống điều hòa ở nhiệt độ 27oC và bật muộn 01 giờ, tắt sớm 01 giờ so với giờ làm việc; …

Nhiệt điện Mông Dương triển khai các nhiệm vụ chủ đề năm “Thực hành tiết, kiệm chống lãng phí”
Công ty Nhiệt điện Mông Dương triển khai các nhiệm vụ chủ đề năm “Thực hành tiết, kiệm chống lãng phí”

Tiết kiệm trong việc tổ chức hội nghị: Công ty đã nâng cao sự chủ động, trách nhiệm của các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ để hạn chế các cuộc họp không cần thiết, thực hiện lồng ghép các nội dung, công việc cần xử lý, cân nhắc thành phần, số lượng người tham dự phù hợp, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả.

Tiết kiệm trong mua sắm, sử dụng trang thiết bị làm việc: thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về mua hàng sản xuất trong nước, quy chế đấu thầu trong mua sắm tài sản. Bằng những việc làm trong thời gian qua cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập và làm theo lời dạy của Bác, tập thể CBCNV với những nỗ lực trong xây dựng thói quen tốt trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí dần dần trở thành một nét văn hóa đẹp của Công ty Nhiệt điện Mông Dương, từ đó hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Mạnh Hùng