Nhìn lại năm 2022: Tạo động lực để Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng phát triển

Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV vẫn đạt số ấn tượng: Tổng doanh thu 3.515 tỷ đồng, đạt 131,3% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 270,4 tỷ đồng; tổng lợi nhuận 52 tỷ đồng; thu nhập bình quân 18,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 105,7% so với năm 2021.

Cụ thể, dây chuyền sản xuất tiếp tục được duy trì, công suất được cải thiện. Từ quý IV/2022 đã thiết lập và duy trì vận hành dây chuyền alumin ở mức tải cấp liệu hòa tách 960 m3/h, thay vì 940 m3/h trước đó. Kết quả, năm 2022 sản xuất 735.000 tấn alumin quy đổi, tăng 1,2% so với năm 2021; dây chuyền nung đã thiết lập và duy trì vận hành tốt ở mức tải > 2.000 tấn/ngày, có thời điểm đạt > 2.100 tấn/ngày; chất lượng sản phẩm ổn định, đảm bảo.

Băng tải nhận quặng tinh nhà máy alumin tân Rai
Băng tải nhận quặng tinh nhà máy alumin tân Rai

Công tác chăm sóc, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị tiếp tục theo hướng ứng dụng cải tiến công nghệ, tăng cường tự động hóa như: Đã hoàn thiện và đưa vào vận hành hoàn toàn tự động lò hơi số 2, cả 2 lò hơi của nhà máy nhiệt điện; tại lò nung đã cải tạo, thử nghiệm thành công nghệ sử dụng khối phân tán liệu, góp phần tăng công suất nung. Kết hợp quá trình sửa chữa đã tranh thủ thực hiện điều chỉnh sang sử dụng một loạt các thiết bị điện tử (van điện các loại, liên thông các phần mềm,…) để tăng tính tự động hóa trong vận hành.

Giá bán sản phẩm trên thị trường thuận lợi, tiêu thụ tốt. Toàn bộ sản phẩm alumin sản xuất ra được tiêu thụ hết, sản lượng alumin tiêu thụ tăng 4,2% so với năm 2021. Tổng sản lượng hydrat tiêu thụ đạt > 95.000 tấn, tăng 48,0% so với năm 2021; lượng hydrat tồn kho đã được tiêu thụ hết.

Công tác an toàn lao động, an toàn môi trường đảm bảo, không để xảy ra sự cố về môi trường. Tiếp tục lắp đặt thêm các hệ thống quan trắc tăng cường giám sát bổ sung một số chỉ tiêu, nâng cao chất lượng báo cáo kết quả online theo quy định mới của Chính Phủ. Tác phong công nghiệp và 5S được CBCNV thấy được lợi ích hơn và triển khai quyết liệt hơn. Tiếp tục duy trì mô hình “Nhà máy - Công viên”.

Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV nhận giải thưởng khoa học công nghệ mỏ do Hội khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam tặng
Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV nhận giải thưởng khoa học công nghệ mỏ do Hội khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam tặng

Năm 2022, Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV đoạt giải B giải thưởng khoa học công nghệ mỏ của Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam với cụm công trình: “Áp dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ, tổ chức, quản lý sản xuất tại khâu mỏ - tuyển”.

Công tác chuyển đổi số tiếp tục được triển khai và đạt được một số kết quả: Hoàn thành quy hoạch tổng thể hệ sinh thái và phát triển thêm một số phần mềm (phần mềm xây dựng kế hoạch, phần mềm nghiệm thu, phần mềm khoán nội bộ, phần mềm quản trị nhân sự, phần mềm V-Office,…). Tập trung ưu tiên ứng dụng, khai thác hiệu quả, tối đa các tính năng của các phần mềm hiện hữu và triển khai các nội dung còn lại theo quy hoạch chuyển đổi số của Công ty đã được duyệt.

Công ty cũng thực hiện rà soát, chuẩn hóa các quy trình, quy định và hệ thống quản lý, hoàn thành việc đánh giá, cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và duy trì Vilas 875 theo tiêu chuẩn ISO 17025:2017.

Những con số ấn tượng của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV trong năm 2021 xuất phát từ tầm nhìn chiến lược của Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty Nguyễn Văn Phòng.

Phát huy những kết quả năm 2022, Công ty Nhôm Lâm Đồng sẽ tiếp tục quản trị tốt công tác vận hành, duy trì sản xuất ổn định, phấn đấu mục tiêu tối thiểu đạt 740.000 tấn alumin quy đổi. Kết hợp quá trình sửa chữa thực hiện tối ưu công nghệ lò nung nhằm tăng công suất nung, giảm tiêu hao than cục.

Mạnh Hùng