Rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu

Trên cơ sở quá trình điều tra theo đúng quy định pháp luật và Kết luận rà soát cuối kỳ, Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 691/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu.

Ngày 21 tháng 3 năm 2023, trên cơ sở quá trình điều tra theo đúng quy định pháp luật và Kết luận rà soát cuối kỳ, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 691/QĐ-BCT. Theo đó, Bộ Công Thương quyết định:

- Không gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; và 9811.00.10 được dẫn chiếu tới mã HS 7224.90.00.

- Gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép dài có mã HS: 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.10; 7227.90.90; 7228.30.10; 9811.00.10 được dẫn chiếu tới mã HS 7227.90.10; 7227.90.90; 7228.30.10 nhập khẩu vào Việt Nam với mức thuế cụ thể như sau:

ra soat

Các sản phẩm thép dài có một trong các đặc điểm sau được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ:

(1) Thép thanh tròn trơn, đường kính danh nghĩa lớn hơn 14 mm;

(2) Thép chứa một trong các nguyên tố chứa hàm lượng phần trăm (%) thuộc phạm vi sau: C > 0,37%; Si >0,60%; Cr > 0,60%; Ni > 0,60%; Cu > 0,60%;

(3) Thép dây hợp kim có mã HS 7227.90.10; 7227.90.90 dùng sản xuất que hàn (vật liệu hàn).

Đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu mặt hàng thép dài thuộc mục (1), (2), để được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ, khi nhập khẩu hàng hóa cần cung cấp cho cơ quan hải quan các giấy tờ phù hợp để chứng minh hàng hóa nhập khẩu thỏa mãn các tiêu chí được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ như trên.

Đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu mặt hàng thép dây thuộc mục (3), đề nghị xem Điều 4 của Thông báo này để tiến hành các thủ tục miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ nêu trên.

Trình tự thủ tục áp dụng biện pháp tự vệ gia hạn được thực hiện theo pháp luật về phòng vệ thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/3/2023.

Trước đó, ngày 18/7/2016 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam. Các sản phẩm thuộc mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Biện pháp tự vệ toàn cầu này lần đầu được rà soát cuối kỳ vào tháng 8/2019.

Đến tháng 3/2020, Bộ Công Thương kết thúc điều tra và ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT ngày 20/3/2020 về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu.

Theo đó, phôi thép và thép dài nhập vào Việt Nam sẽ chịu thuế tự vệ ở mức 6,4 - 15,3% cho tới 21/3/2023 nếu biện pháp tự vệ toàn cầu không được tiếp tục gia hạn.

Ngày 04/11/2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2323/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu.

Thông tin về Quyết định, Thông báo gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép dài nhập khẩu có thể truy cập tại đây.

Thanh An