Singapore tiếp tục là nhà đầu tư “rót” vốn nhiều nhất vào Việt Nam

Tình hình thu hút và thực hiện vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 8 tháng đầu năm 2023 có nhiều tín hiệu tích cực; trong đó Singapore tiếp tục duy trì vị trí nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất.
đầu tư FDI
Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tại Bắc Ninh (VSIP Bắc Ninh) là địa điểm đầu tư hấp dẫn đối với cộng đồng doanh nghiệp FDI.

Vốn đầu tư mới và góp vốn mua cổ phần tiếp tục tăng

Cập nhật của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tính đến 20/08/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) là gần 18,15 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ, tăng 3,7 điểm phần trăm so với 7 tháng đầu năm. Ngoài vốn đầu tư điều chỉnh giảm thì vốn đầu tư mới và góp vốn mua cổ phần tiếp tục tăng hơn so với cùng kỳ.

Cụ thể, có 1.924 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (tăng 69,5% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt hơn 8,87 tỷ USD (tăng 39,7% so với cùng kỳ). Có 830 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 22,8% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt hơn 4,53 tỷ USD (giảm 39,7% so với cùng kỳ). Có 2.268 giao dịch góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN (giảm 6,5% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt hơn 4,47 tỷ USD (tăng 62,8% so với cùng kỳ).

đầu tư FDI 8 tháng

Bất động sản hút vốn FDI chỉ sau công nghiệp chế biến, chế tạo

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 13 tỷ USD, chiếm gần 67,8% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 14,7% so với cùng kỳ.

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư hơn 1,76 tỷ USD, chiếm hơn 9,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 47,2% so với cùng kỳ. Các ngành tài chính ngân hàng, hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ xếp thứ 3 và 4 với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt gần 1,54 tỷ USD (gấp gần 63,7 lần) và gần 800 triệu USD (tăng 28,9%). Còn lại là các ngành khác.

Xét về số lượng dự án mới, công nghiệp chế biến chế tạo cũng là ngành dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 31,2%) và điều chỉnh vốn (chiếm 56,5%). Trong khi lĩnh vực bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về số giao dịch góp vốn mua cổ phần (chiếm 42,4%).

FDI ngành

8 tháng, Singapore chiếm hơn 21,2% tổng vốn FDI vào Việt Nam

Xét theo đối tác đầu tư, trong 8 tháng đầu năm 2023, đã có 100 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 3,83 tỷ USD, chiếm hơn 21,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 15,4% so với cùng kỳ 2022.

Trung Quốc đứng thứ hai với gần 2,69 tỷ USD, chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư, tăng 90,8% so với cùng kỳ. Nhật Bản đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,58 tỷ USD, chiếm hơn 14,2% tổng vốn đầu tư, tăng 73,1% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc),...

Xét về số dự án, Trung Quốc dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 20,7%). Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 27,6%) và góp vốn mua cổ phần (chiếm 28,7%).

đối tác FDI

Xét theo địa bàn đầu tư, trong 8 tháng đầu năm 2023, các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 54 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,34 tỷ USD, chiếm gần 12,9% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng gấp 2,89 lần so với cùng kỳ năm 2022. Hải Phòng xếp thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,08 tỷ USD, chiếm gần 11,5% tổng vốn đầu tư cả nước, tăng 72,2% so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương,…

Nếu xét về số dự án, TP. Hồ Chí Minh là địa bàn dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (39,6%), số lượt dự án điều chỉnh (23,4%) và góp vốn mua cổ phần (67%).

Về thực hiện, tính tới 20/08/2023, ước tính các dự án FDI đã giải ngân được khoảng 13,1 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 0,5 điểm phần trăm so với 7 tháng đầu năm.

Xuất khẩu (kể cả dầu thô) của khu vực FDI ước đạt gần 165,69 tỷ USD, giảm 11,4% so với cùng kỳ, chiếm 73,7% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt gần 164,38 tỷ USD, giảm 11,4%, chiếm 73,1% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Nhập khẩu của khu vực FDI ước đạt gần 133,68 tỷ USD, giảm 16,9% so cùng kỳ và chiếm 64,4% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu giảm trong 8 tháng năm 2023, khu vực FDI vẫn xuất siêu hơn 32 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu hơn 30,7 tỷ USD không kể dầu thô.

FDI địa phương

Các dự án mới vẫn tập trung vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế

Có thể thấy, tình hình thu hút và thực hiện vốn FDI 8 tháng đầu năm 2023 có nhiều tín hiệu tích cực.

Tổng vốn đầu tư đăng ký tiếp tục duy trì mức tăng (tăng 8,2% so với cùng kỳ) và tăng mạnh hơn so với 7 tháng (tăng 3,7 điểm phần trăm).

Vốn đầu tư điều chỉnh tiếp tục có xu hướng cải thiện hơn theo từng tháng so với các tháng đầu năm. Số lượt dự án điều chỉnh vốn cũng duy trì mức tăng so với cùng kỳ, khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của Việt Nam và tiếp tục đưa ra các quyết định mở rộng dự án hiện hữu.

Vốn đầu tư thực hiện của các dự án FDI tiếp tục tăng so với cùng kỳ (1,3%) và so với 7 tháng đầu năm (0,5 điểm phần trăm). Các giải pháp quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong những tháng đầu năm đã mang lại hiệu quả trong việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư.

Các dự án đầu tư mới vẫn tập trung vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút FDI (cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư,…) như Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương, Bắc Ninh, Đồng Nai,…

Các nhà đầu tư đến từ Châu Á, các đối tác đầu tư truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn (Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan). Riêng 6 đối tác này đã chiếm tới 78,7% tổng vốn đầu tư của cả nước trong 7 tháng.

Dòng vốn FDI đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố

Lũy kế đến ngày 20/08/2023, cả nước có 38.084 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 453,26 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án FDI ước đạt gần 287,1 tỷ USD, bằng 63,3% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với hơn 272,2 tỷ USD (chiếm 60,1% tổng vốn đầu tư). Tiếp theo là các ngành kinh doanh bất động sản với hơn 67,2 tỷ USD (chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư); sản xuất, phân phối điện với hơn 38,4 tỷ USD (chiếm gần 8,5% tổng vốn đầu tư).

Hiện có 143 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam. Trong đó, đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký gần 83,1 tỷ USD (chiếm 18,3% tổng vốn đầu tư). Singapore đứng thứ hai với gần 72,7 tỷ USD (chiếm 16% tổng vốn đầu tư). Tiếp theo lần lượt là Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc).

Dòng vốn FDI đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó TP. Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu với gần 57,12 tỷ USD (chiếm 12,6% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Bình Dương với hơn 40,16 tỷ USD (chiếm gần 8,9% tổng vốn đầu tư); Hà Nội với gần 39,3 tỷ USD (chiếm gần 8,7% tổng vốn đầu tư).

Việt Hằng