Tập đoàn Điện lực Việt Nam có tân Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1967, quê quán tại Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Nguyễn Anh Tuấn đã trải qua nhiều vị trí công tác và đảm nhận các chức trách lãnh đạo, quản lý trong ngành Điện lực.
Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn
Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn

Ngày 30/11/2023, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 695/QĐ-UBQLV bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực thành phố. Hà Nội giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ ngày 01/12/2023.

Căn cứ một số văn bản của cấp có thẩm quyền, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định số 135/QĐ-HĐTV ngày 30/11/2023 bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ ngày 01/12/2023.

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1967, quê quán tại Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Nguyễn Anh Tuấn đã trải qua nhiều vị trí công tác và đảm nhận các chức trách lãnh đạo, quản lý trong ngành Điện lực như:

Từ tháng 2/1996 đến 8/2000, ông Nguyễn Anh Tuấn làm Phó trưởng phòng Xây dựng cơ bản; Tổ trưởng Tổ đấu thầu, Trưởng phòng Quản lý dự án - Công ty Điện lực thành phố Hà Nội. Từ tháng 8/2000 đến 3/2003, ông làm Phó trưởng Ban Quản lý dự án Công ty Điện lực thành phố Hà Nội.

Từ tháng 7/2008 đến 3/2010, ông làm Phó giám đốc Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, sau đó giữ chức Phó tổng giám đốc EVNHANOI.

Từ tháng 11/2013 đến 9/2019, ông Tuấn làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNHANOI. Từ tháng 10/2019 đến nay, ông là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNHANOI.

Trước đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có các Quyết định cho ông Trần Đình Nhân thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam để nghỉ hưu từ ngày 01/12/2023.

PV