Tập đoàn Lộc Trời dự kiến chia cổ tức năm 2022 là 25%, năm 2023 là 30%

Năm 2022, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (mã Ck: LTG) đặt mục tiêu lợi nhuận ít nhất 400 tỷ đồng và chia cổ tức năm 2021 ở mức 20% (tăng 5% so với năm 2020); đồng thời, đề ra kế hoạch cổ tức các năm tiếp theo: 2022 là 25% và 2023 là 30%.

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (mã Ck: LTG) vừa tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022. Thông tin tại đại hội cho biết, năm 2021, dù đối mặt với các khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 nhưng LTG vẫn đạt mức doanh thu thuần cao nhất trong lịch sử hoạt động, đạt 10.224 tỷ đồng, tăng 36%; lợi nhuận hợp nhất sau thuế công ty mẹ đạt 418 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu cam kết 5% và tăng 14% so với cùng kỳ. LTG cũng đã tiến hành chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% vào tháng 11/2021.

Lộc Trời
Ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch HĐQT LTG, trả lời các câu hỏi của cổ đông

Tại đại hội, LTG cũng đã đề xuất và được thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng lên mức 905 tỷ đồng, nhằm chuẩn bị nguồn lực tài chính cho việc triển khai các hoạt động chiến lược trong thời gian tới.

Năm 2022, LTG vẫn giữ cam kết lợi nhuận ít nhất 400 tỷ đồng và chia cổ tức năm 2021 ở mức 20% (tăng 5% so với năm 2020); đồng thời, dự kiến cổ tức các năm tiếp theo: 2022 là 25% và 2023 là 30%.

Lộc Trời

Tại đại hội, ban lãnh đạo LTG đã báo cáo sơ bộ về kết quả kinh doanh tạm tính trong quý I/2022 với nhiều điểm khả quan. Theo đó, doanh thu thuần 3 tháng đầu năm 2.345 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 184 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ năm ngoái.

Huy Tưởng