Thanh Hóa phải là địa phương đi đầu cả nước lập Quy hoạch tỉnh

Thanh Hóa là địa phương đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2045, vì vậy, Thanh Hóa phải là địa phương đi đầu của cả nước triển khai lập Quy hoạch tỉnh
Thanh Hóa phát triển đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp, giảm tỷ trong nông nghiệp
Thanh Hóa phát triển đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp, giảm tỷ trong nông nghiệp

Phát triển đúng hướng

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ổn định và phát triển đúng định hướng.

Các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch; tăng trưởng kinh tế đạt 17,15% vượt kế hoạch đề ra và là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, từng bước giảm dần tỷ trọng khu vực nông, lâm, thủy sản (từ 12,4% năm 2018 xuống 10,9% năm 2019);

Tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp (từ 45,4% năm 2018 lên 47,1% năm 2019); thu ngân sách trên địa bàn đạt 28.900 tỷ đồng, vượt 8,5% so kế hoạch và tăng 24,7% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp của Thanh Hóa tăng 32,6%...
Giá trị sản xuất công nghiệp của Thanh Hóa tăng 32,6%

Sản xuất công nghiệp năm 2019 tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Các ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn vẫn duy trì sản xuất và tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 32,6%...

Khai thác tiềm năng

Kết quả đạt được của Thanh Hóa trong những năm qua là tích cực, góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 nhưng Thanh Hóa vẫn còn một số khó khăn, thách thức, chất lượng tăng trưởng kinh tế còn thấp.

Tăng trưởng chủ yếu vẫn dựa vào tăng quy mô sản xuất, tăng vốn đầu tư, khai thác tài nguyên.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu; việc gắn kết giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm để hình thành các chuỗi giá trị còn gặp nhiều khó khăn.

Phó Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa cần tận dụng những cơ hội mới của đất nước, khai thác tiềm năng, lợi thế, nhất là lợi thế riêng, đặc thù của Tỉnh.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020 - 2025.

Trong đó, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 - 2025;

Phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2030 đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của vùng, quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra, huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, có kế hoạch hành động trên từng ngành, lĩnh vực, từng chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể, bảo đảm hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra.

Đi đầu lập quy hoạch tỉnh

Thanh Hóa là địa phương đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2045, vì vậy, Thanh Hóa phải là địa phương đi đầu của cả nước triển khai lập Quy hoạch tỉnh;

Cần lưu ý Quy hoạch tỉnh phải phù hợp với khả năng huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực của địa phương và các nguồn lực từ bên ngoài trên tất cả các lĩnh vực, các khu vực trong tỉnh; bảo đảm nguyên tắc hài hòa lợi ích của quốc gia, các vùng, các địa phương và lợi ích của người dân theo quy định tại Luật Quy hoạch năm 2017.

Các cấp bộ đoàn trong tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện quản lý vốn vay giải quyết việc làm của Trung ương Đoàn cho 26 dự án của thanh niên
Các cấp bộ đoàn Thanh Hóa đang thực hiện quản lý vốn vay giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Thanh Hóa cần thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội về giáo dục, y tế, hạ tầng, thông tin nhằm không ngừng nâng cao đời sống cho nhân dân, bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế.

Hỗ trợ doanh nghiệp

Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, có cơ chế thông thoáng, cởi mở để thu hút doanh nghiệp trong nước và FDI có năng lực tài chính, công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại, thân thiện với môi trường đến đầu tư, sản xuất kinh doanh tại địa phương;

Đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, đặc biệt hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Phó Thủ tướng Trương Hào Bình yêu cầu Thanh Hóa tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân
Phó Thủ tướng Trương Hào Bình yêu cầu Thanh Hóa tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân

Các lực lượng chức năng tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, có đối sách với phương thức, thủ đoạn mới của đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại nhất là sản xuất hàng cấm, tiền chất ma túy, chất hướng thần, kịp thời tổ chức lực lượng kiểm tra, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình an ninh, trật tự, kịp có các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Vĩnh Bảo