Thành phố Tam Điệp: Phát triển Cụm công nghiệp Trung Sơn quy mô 45 ha

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản về việc lập quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp (CCN) Trung Sơn với quy mô 45 ha, bổ sung quy thêm vào Quy hoạch phát triển CCN tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển CN-TTCN, trong những năm qua, giá trị sản xuất ngành CN-TTCN trên địa bàn thành phố Tam Điệp đều đạt và vượt mục tiêu, kế hoạch, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng CN-TTCN và dịch vụ, đồng thời tạo được nhiều việc làm, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, đóng góp chung vào sự phát triển của tỉnh Ninh Bình.

 Phối cảnh Cụm Công nghiệp Trung Sơn -  thành phố Tam Điệp
 Phối cảnh Cụm Công nghiệp Trung Sơn -  thành phố Tam Điệp

Trong bối cảnh bình thường mới, thành phố Tam Điệp nhanh chóng phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế tiếp tục phát triển, doanh thu công nghiệp ước đạt 816,9 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2021; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trong 7 tháng đạt 206.523 triệu đồng, đạt 94% dự toán tỉnh giao, 54% dự toán thành phố.

Nhằm phát triển sản xuất Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) của địa phương, UBND tỉnh Ninh Bình đồng ý chủ trương giao UBND thành phố Tam Điệp chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tổ chức lập quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Trung Sơn, đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung thành phố.

Cụm công nghiệp Trung Sơn có quy mô 45 ha tại phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tiến độ xây dựng trong giai đoạn 2021 - 2025. Ngành nghề hoạt động chính của cụm công nghiệp là thu hút các dự án sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ phục vụ sản xuất, chế biến nông sản sử dụng công nghệ cao.

UBND thành phố Tam Điệp đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tam Điệp đến năm 2040; phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ và các tài liệu có liên quan đến công tác lập Đồ án quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Trung Sơn, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Điểm du lịch sinh thái nông nghiệp Quèn Thờ, xã Đông Sơn…

Với vị trí địa lý thuận lợi, kết hợp với môi trường đầu tư thông thoáng cùng với sự quan tâm của Trung ương, của Tỉnh và Sở Công Thương Ninh Bình sẽ giúp thành phố Tam Điệp thuân lợi trong xây dựng quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đưa sản xuất công nghiệp vào khu tập trung phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Văn Thắng