Thêm doanh nghiệp được xuất khẩu thủy sản sang Đài Loan (Trung Quốc)

Đài Loan (Trung Quốc) vừa gỡ bỏ những rào cản thương mại trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường này, thêm mới các doanh nghiệp đạt chuẩn đủ tư cách xuất khẩu.
thủy sản
Đài Loan (Trung Quốc) gỡ bỏ những rào cản thương mại trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường này.

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, Cơ quan này vừa nhận được Văn bản thông báo của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược Đài Loan (TFDA), Trung Quốc về kết quả kiểm tra đánh giá tính hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ngành thủy sản của Việt Nam.

Theo đó, phía TFDA cho biết, sau khi nhận xác nhận rằng các doanh nghiệp được kiểm tra bởi Cơ quan giám sát ngành của Việt Nam đã hoàn thành việc cải thiện tất cả các thiếu sót và gửi các tài liệu bổ sung có liên quan, TFDA xác nhận Việt Nam đã hoàn thành thủ tục thẩm tra trên giấy tờ và kiểm tra thực địa của công tác đánh giá kiểm tra tính hệ thống các sản phẩm thủy sản.

Thông báo của TFDA đề nghị Cơ quan quản lý phía Việt Nam cung cấp Danh sách các doanh nghiệp đạt chuẩn xuất khẩu thủy sản sang Đài Loan (Trung Quốc), phạm vi bao gồm các sản phẩm bao trùm các mã HS code 03, 1604 và 1605 để TFDA phê duyệt.

Như vậy, với sự nỗ lực cố gắng và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan, thông báo này của phía TFDA đã gỡ bỏ những rào cản thương mại trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Đài Loan (Trung Quốc) thông qua việc thêm mới các doanh nghiệp đạt chuẩn đủ tư cách xuất khẩu.

Tuy vậy, TFDA cũng lưu ý, khi phát sinh tình huống như đề cập Điều 5 của “Biện pháp thực thi kiểm tra đánh giá tính hệ thống thực phẩm nhập khẩu", TFDA sẽ một lần nữa yêu cầu tiến hành thẩm tra trên giấy tờ và kiểm tra thực địa để đảm bảo yêu cầu việc quản lý hệ thống của phía Việt Nam tương đương như của phía Đài Loan (Trung Quốc).

Cập nhật của TFDA đến ngày 11/10/2022, có 691 doanh nghiệp Việt Nam đạt chuẩn được cấp phép xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan (Trung Quốc). Trước khi hoàn thiện quy trình TFDA kiểm tra đánh giá tính hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ngành thủy sản của Việt Nam, vẫn còn khoảng hơn 50 doanh nghiệp đang trong Danh sách chờ được cấp phép.

Theo thống kê của Cơ quan quản lý Ngoại thương mại Đài Loan (BOFT), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Đài Loan (Trung Quốc) trong tháng 6 năm 2023 đạt 1,29 tỷ USD, giảm 29,38% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan (Trung Quốc) sang Việt Nam đạt 806,97 triệu USD, giảm 35,48%; kim ngạch nhập khẩu của Đài Loan (Trung Quốc) từ Việt Nam đạt 488,95 triệu USD, giảm 16,35% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 8,3 tỷ USD, giảm 27,33% so với cùng kỳ năm trước, trong đó kim ngạch Đài Loan (Trung Quốc) xuất khẩu sang Việt Nam đạt 5,38 tỷ USD, giảm 31,56%, kim ngạch nhập khẩu của Đài Loan (Trung Quốc) từ Việt Nam đạt 2,917 tỷ USD, giảm 17,96% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng theo thống kê của BOFT, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác ngoại thương lớn thứ 11 của Đài Loan (Trung Quốc) trong 6 tháng đầu tiên của năm nay, tiếp tục xếp thứ 3 trong ASEAN sau Singapore, Malaysia và ngay trên Thái Lan, Indonesia, Philippines. Việt Nam cũng là thị trường xuất khẩu lớn thứ 8 và là thị trường cung ứng hàng hóa lớn thứ 13 của Đài Loan (Trung Quốc).

Hoàng Phương