Từ ngày 1/4/2021, xuất khẩu thủy sản sang Anh cần chứng thư mới

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, các giấy chứng nhận hiện tại mà các quốc gia không thuộc Liên minh châu Âu sử dụng chỉ có giá trị ở Vương quốc Anh đến ngày 1/4/2021 nên đối với thủy sản nhập khẩu vào Anh sau ngày này sẽ cần giấy chứng thư vệ sinh mới.

Kể từ ngày 31/12/2020, một thỏa thuận thương mại mới giữa Anh và EU được áp dụng. Thỏa thuận nêu rõ những thay đổi đối với thương mại sản phẩm thủy sản giữa EU và Vương quốc Anh, và nhập khẩu từ các nước không thuộc EU.

Theo đó những doanh nghiệp đang xuất khẩu thủy sản sang Vương quốc Anh có thể phải điều chỉnh hoạt động của mình cho phù hợp với các quy định mới. Bởi Brexit và thỏa thuận thương mại mới ảnh hưởng đến hải quan, thuế quan, kiểm tra an toàn thực phẩm và nhãn mác. Nếu doanh nghiệp có đại diện làm việc tại EU, họ có thể không đến được Anh và hãy đảm bảo rằng người đại diện này có thị thực hoặc giấy phép cư trú hợp lệ.

Đối với các nhà xuất khẩu, điều quan trọng cần biết là EU và Anh sẽ quy định các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm riêng của họ. Điều này có nghĩa là sẽ có các cuộc kiểm tra tại cửa khẩu để đảm bảo sản phẩm nhập khẩu đáp ứng tiêu chuẩn. Các giấy chứng nhận hiện tại mà các quốc gia không thuộc Liên minh châu Âu sử dụng chỉ có giá trị ở Vương quốc Anh đến ngày 1/4/2021. Đối với thủy sản nhập khẩu vào Anh sau ngày này sẽ cần giấy chứng thư vệ sinh mới.

Nếu sản phẩm thủy sản của doanh nghiệp phải đi qua EU để đến Anh, thì sản phẩm đó phải vào lãnh thổ EU thông qua Trạm Kiểm soát Biên giới. 

Mỗi lô hàng sẽ cần một Chứng nhận y tế nhập cảnh chung. Các nhà nhập khẩu cần thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc Anh bằng cách sử dụng hệ thống thông báo nhập khẩu mới.

Vương quốc Anh và EU sẽ không áp dụng thuế quan đối với các sản phẩm thủy sản được mua bán giữa các vùng lãnh thổ của họ. Trong trường hợp này, các sản phẩm được giao dịch phải có xuất xứ từ Vương quốc Anh hoặc một quốc gia thành viên EU. 

Các nhà xuất khẩu từ các nước không thuộc EU phải kiểm tra với chính phủ của họ về các thỏa thuận thương mại và thuế quan hiện đang được áp dụng. Bạn cũng có thể đọc tóm tắt về thuế quan thương mại áp dụng từ ngày 1/1/2021 trên trang web Thuế quan Toàn cầu của Vương quốc Anh.

Hiện tại, cả EU và Anh vẫn đang đối phó với tác động của COVID-19. Logistics và thương mại từ các nước ngoài EU đang gặp nhiều khó khăn và một số chính sách vẫn có thể thay đổi. 

Việc kiểm tra thủy sản nhập khẩu vào Vương quốc Anh từ các nước không thuộc EU sẽ vẫn như cũ. Tuy nhiên, trong tương lai Anh có thể thực hiện các thay đổi dựa trên các rủi ro cụ thể của nước này. 

Các chính sách vẫn áp dụng như cũ trong giai đoạn chuyển đổi. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải trao đổi với nhà nhập khẩu của bạn về các tuyến đường thương mại mới để giảm thiểu bất kỳ sự chậm trễ nào trong vận chuyển và logistic.

 

T.Xuân