Ứng dụng App EVNGENCO1 sẽ chính thức hoạt động từ tháng 11/2021

Đây là ứng dụng trên thiết bị di động có tên “Quản lý, giám sát hoạt động SXKD của EVNGENCO1” (App EVNGENCO1). Ứng dụng bao gồm nhiều icon cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh như: SCADA, sản lượng, các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật…

Khi xây dựng ứng dụng này, EVNGENCO1 hướng đến mục tiêu cung cấp cho CBCNV trong lĩnh vực kỹ thuật, quản lý, giám sát hoạt động SXKD 01 Dashboard để khai thác dữ liệu thuận lợi nhất. Để có thể sử dụng ứng dụng, CBCNV của EVNGENCO1 chỉ cần đăng ký thông tin thông qua các đơn vị, Tổng công ty sẽ tạo tài khoản và phân quyền sử dụng cho người dùng.

Giao diện Icon Công suất

Giao diện Icon Công suất

Dữ liệu của App EVNGENCO1 hiện được lấy từ nhiều nguồn khác nhau như: PMIS, HRMS, COAL, Thị trường điện…. do các đơn vị thành viên và liên kết cập nhật trên các phần mềm dùng chung. Đây là những thông tin vô cùng hữu ích đối với việc vận hành sản xuất an toàn, hiệu quả. Ví dụ: Icon Công suất cung cấp các thông tin hình trạng vận hành các tổ máy thời gian thực thông qua hệ thống SCADA, có các ghi chú cảnh báo các sự kiện của tổ máy, hiển thị công suất huy động của các tổ máy và thông tin trạng thái các tổ máy; hay Icon Thủy văn cung cấp các thông tin về diễn biến thủy văn các hồ chứa của Tổng công ty như đặc tuyến vận hành hồ chứa, thông số hồ chứa…

Tính đến nay, ứng dụng đã được chạy thử trong 2 tháng và vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện, nâng cấp nhằm đáp ứng các yêu cầu trong công tác quản lý, giám sát hoạt động SXKD trong Tổng công ty, đặc biệt là hiệu chỉnh giao diện thân thiện, phù hợp hơn với người dùng.

Thủy văn là một trong những icon quan trọng nhất của app EVNGENCO1

Thủy văn là một trong những icon quan trọng nhất của app EVNGENCO1

Trước bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, các doanh nghiệp Việt không thể đứng ngoài việc nhanh chóng xây dựng các ứng dụng thông minh phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

Từ nhận thức trên, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng. Để đáp ứng cho nhu cầu chuyển đổi số, Tổng công ty đã có Nghị quyết thông qua chủ trương trang bị hạ tầng công nghệ thông tin. EVNGENCO1 cũng tiến hành rà soát tổng thể các phần mềm đang ứng dụng và hoàn thành phần lớn khối lượng triển khai các ứng dụng như hoàn thiện cơ sở dữ liệu PMIS, xây dựng phần mềm quản lý điều độ tàu tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải, chuẩn hoá, số hoá quy trình bảo dưỡng sửa chữa…

App EVNGENCO1 là một trong những nhiệm vụ thuộc các đề án lớn đã được Tổng công ty phê duyệt để hướng tới nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả làm việc của Tổng công ty.

[Quảng cáo]

Thu Hà