Xây lắp Điện 1 sẽ phát hành hơn 35 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1 (PC1) dự kiến sẽ phát hành hơn 35 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông với tỷ lệ 15%.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1 (mã chứng khoán: PC1 – sàn HoSE) vừa thông qua việc triển khai thực phương ấn phát hành hơn 35,27 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%. Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới; số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.

Nguồn vốn phát hành là từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của công ty, tương ứng hơn 1.305 tỷ đồng. Thời gian phát hành là sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong quý 4/2022.

Kết thúc quý 2 vừa qua, Xây lắp Điện 1 ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.518 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 63 tỷ đồng, giảm lần lượt 50% và 81% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu mảng xây lắp điện giảm 69%, sản xuất công nghiệp giảm 53,2%, và mảng bán hàng hoá - vật tư giảm 44,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế nửa đầu năm nay, doanh thu của Xây lắp Điện I chỉ đạt 2.996 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế cũng giảm tới 52% xuống còn 196 tỷ đồng. Nếu so với các mục tiêu kinh doanh đã đề ra, kết thúc 6 tháng đầu năm, công ty mới chỉ hoàn thành 27,23% kế hoạch doanh thu cả năm, và 29,83% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Dự án điện gió của Xây lắp Điện 1
Một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận của Xây lắp Điện 1 giảm mạnh trong nửa đầu năm nay là việc vốn hoá chi phí lãi vay của 3 dự án điện gió mới.

Lãnh đạo Xây lắp Điện 1 cho biết nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của công ty sụt giảm mạnh nửa đầu năm vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái là do doanh thu hoạt động tài chính giảm đáng kể. Trong nửa đầu năm 2021, công ty đã ghi nhận 262 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính từ việc đánh giá lại khoản đầu tư khi tăng đầu tư từ công ty liên kết thành công ty con. Ngoài ra, khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết trong 6 tháng đầu năm nay của công ty đã giảm 42,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, Xây lắp Điện 1 còn vốn hoá chi phí lãi vay cho 3 dự án điện gió mới khiến chi phí lãi vay trong quý 2/2022 lên tới 142 tỷ đồng, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí hoạt động tài chính của công ty tăng còn đến từ việc đánh giá chênh lệch tỷ giá các khoản vay ngoại tệ cuối kỳ.

Giá cổ phiếu PC1 của Xây lắp Điện 1
Diễn biến giá cổ phiếu PC1 của Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1 từ đầu năm 2022 đến hết ngày 22/9/2022 (Nguồn: FireAnt)

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 22/9, cổ phiếu PC1 của Xây lắp Điện 1 đạt 39.200 đồng/cổ phiếu.

Bộ phận Nghiên cứu của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Yuanta Việt Nam) nhận định kết quả kinh doanh của Xây lắp Điện 1 có thể được cải thiện đáng kể trong nửa cuối năm nay khi dự kiến công ty sẽ ghi nhận thêm khoảng 1.000 tỷ đồng từ việc bán bất động sản tại Gia Lâm và Đình Công.

Yuanta Việt Nam cũng nhận định sự sụt giảm trong doanh thu xây lắp điện của Xây lắp Điện 1 chỉ mang tính chất tạm thời khi kỳ vọng giá trị đơn hàng đã ký (backlog) còn lại trong mảng này của công ty sẽ được chuyển tiếp sang nửa cuối năm nay.

Giá trị backlog vào thời điểm cuối quý 1/2022 (số liệu mới nhất được công bố) của Xây lắp Điện 1 là 4.700 tỷ đồng, chỉ giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Xây lắp Điện I hiện đặt mục tiêu chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%.

Quỳnh Trang