Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu: Chi hơn 1.310 tỷ đồng trả thưởng

6 tháng đầu năm, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu đã trả thưởng với tổng số tiền 1.310.155.200.000 đồng.
Những năm qua, Công ty đều đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng được giao.

Với nhiều giải pháp năng động, phù hợp với diễn biến thực tế, cũng như khẩn trương bắt tay vào kế hoạch khôi phục hoạt động, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu đã từng bước vượt qua khó khăn, khôi phục lại toàn bộ các địa bàn hoạt động, nhanh chóng nâng cao số lượng vé số tiêu thụ.

Theo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu, trong 6 tháng đầu năm, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu đã trả thưởng với tổng số tiền 1.310.155.200.000 đồng. Trong đó, riêng trả thưởng cho các giải Đặc biệt là 564.000.000.000 đồng.

Qua đây có thể thấy, việc trả thưởng khoản tiền rất lớn như trên cho thấy Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu luôn đề cao tính minh bạch, giữ gìn uy tín và đạo đức kinh doanh. Đồng thời, coi đó là nền tảng để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Dương Hoàng