Xuất khẩu cà phê tháng 7 đạt mức giá cao nhất sau 8 tháng

Tháng 7/2020, giá xuất khẩu bình quân cà phê tăng 4,8% so với tháng 6/2020 và tăng 4% so với tháng 7/2019, lên mức 1.787 USD/ tấn.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê tháng 7/2020 đạt 110 nghìn tấn, trị giá 196,64 triệu USD, giảm 13,8% về lượng và giảm 9,7% về trị giá so với tháng 6/2020, giảm 22,1% về lượng và giảm 19% về trị giá so với tháng 7/2019. Trong 7 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cà phê đạt 1,05 triệu tấn, trị giá 1,78 tỷ USD, giảm 1,1% về lượng và giảm 1,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Tháng 7/2020, giá xuất khẩu bình quân cà phê tăng 4,8% so với tháng 6/2020 và tăng 4% so với tháng 7/2019, lên mức 1.787 USD/ tấn. Tuy nhiên trong 7 tháng đầu năm 2020, giá xuất khẩu bình quân cà phê giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2019, ở mức 1.700 USD/tấn.

Tháng 7/2020, giá xuất khẩu bình quân cà phê sang một số thị trường tăng so với tháng 6/2020 và tăng so với tháng 7/2019, như: Ba Lan, Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a. Ngược lại, giá xuất khẩu bình quân cà phê sang một số thị trường giảm, gồm: Xin-ga-po, Lào, Mi-an-ma.

Trong 7 tháng đầu năm 2020, giá xuất khẩu bình quân cà phê sang thị trường Niu-Di-Lân và In-đô-nê-xi-a tăng mạnh, lên mức lần lượt 2.140 USD/tấn và 2.105 USD/tấn.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê qua các tháng năm 2019 – 2020

(ĐVT: USD/tấn)

gia xuat khau ca phe
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tháng 7/2020, xuất khẩu cà phê sang một số thị trường giảm so với tháng 7/2019 như: Đức, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Bỉ, An-giê-ri; Ngược lại, xuất khẩu cà phê sang một số thị trường tăng gồm: Hoa Kỳ, Ý, Trung Quốc.

Trong 7 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cà phê sang các thị trường giảm, gồm: Hoa Kỳ, Ý, Phi-líp-pin, Tây Ban Nha, An-giê-ri, Trung Quốc. Ngược lại, xuất khẩu cà phê sang thị trường Nhật Bản, Bỉ tăng so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 10 ngày giữa tháng 8/2020, giá cà phê trong nước biến động theo xu hướng tăng, nhưng giao dịch diễn ra trầm lắng.

Ngày 18/8/2020, giá cà phê trong nước tăng từ 0,3 – 1,2% so với ngày 10/8/2020. Mức tăng cao nhất 1,2% tại huyện Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk, lên mức 33.000 đồng/kg, mức tăng thấp nhất 0,3% tại huyện Đắk Hà tỉnh Kon Tum và huyện Đắk R’lấp tỉnh Đắk Nông, lên mức 32.600 – 32.700 đồng/kg.

Tại cảng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta loại R1 tăng 0,6%, lên mức 34.300 đồng/kg.

Thanh Xuân