Xuất nhập khẩu Đắk Lắk giảm mạnh trong tháng 4 do dịch Covid - 19

Sở Công Thương Đắk Lắk cho biết, kim ngạch xuất, nhập khẩu nhiều mặt hàng chủ lực của Tỉnh bị ảnh hưởng lớn do dịch bệnh Covid - 19.

Trong tháng 4 năm 2020, xuất nhập khẩu của Đăk Lắk ước đạt 160 triệu USD, tương đương 24,6% kế hoạch năm, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2019. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh đều giảm mạnh.

Trong đó, mặt hàng cà phê hòa tan xuất khẩu chiếm tỷ trọng 14,7% giảm 4,3%, hạt tiêu chiếm 15,4% giảm 23,1%, hạt điều chiếm 12,5% giảm 31,8%, sản phẩm mật ong chiếm 32,2% giảm 3,3% về lượng, sắn xuất khẩu chiếm 1,14% giảm 78,8%, cao su chiếm 31,25 giảm 16,7% so với cùng kỳ.

Một số mặt hàng nông sản chủ yếu giảm mạnh
Kim ngạch xuất, nhập khẩu nhiều mặt hàng chủ lực của Tỉnh  bị ảnh hưởng lớn do dịch bệnh Covid - 19

Chỉ riêng mặt hàng cà phê nhân, sản lượng xuất khẩu vẫn tăng trưởng 8%, đạt 22,5% kế hoạch năm. Tuy nhiên do giá thị thường giảm nên kinh ngạch xuất khẩu của mặt hàng cũng giảm theo.

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh ước tính thực hiện 2,5 triệu USD, lũy kế 4 tháng thực hiện 12,5 triệu USD chiếm 13,8% kế hoạch năm, giảm 63,2% so với cùng thời gian 2019. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là thiết bị, máy móc, nguyên liệu phục vụ sản xuất và phân bón.

Mặt hàng cà phê vẫn đang ở mức giá ổn định
Mặt hàng cà phê vẫn đang ở mức giá ổn định

Sở Công Thương Đắk Lắk cho biết, Sở đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để các hoạt động xuất, nhập khẩu gặp nhiều thuận lợi. Đồng thời, triển khai định hướng, phổ biến thông tin đến những thị trường xuất khẩu tiềm năng, trong đó nhấn mạnh đến những hiệp định thương mại đã được ký kết như hiệp định thương mại tự do, hiệp định EVFTA vừa được Nghị viện Châu Âu phê chuẩn.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã rà soát mở rộng thị trường xuất khẩu như các nước Đông Âu nhằm giúp thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng trở lại trong những tháng cuối năm 2020.

Đàm Trung