Brazil điều tra chống bán phá giá xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste

Mới đây, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương cho biết đã nhận được thông báo về việc Ủy ban Ngoại thương (SECEX) thuộc Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil khởi xướng điều tra chống bán phá giá với sản phẩm xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste nhập khẩu.
Brazil điều tra chống bán phá giá xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste nhập khẩu từ 5 quốc gia
Brazil điều tra chống bán phá giá xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste nhập khẩu từ 5 quốc gia

Cụ thể, sản phẩm bị điều tra là xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste (Polyester Staple Fiber) có mã HS. 5503.20.90 nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Malaysia và Thái Lan.

Quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá xơ sợi nhập khẩu của Brazil được đưa ra trên cơ sở hồ sơ yêu cầu của nguyên đơn là Hiệp hội Sản xuất Sợi Nhân tạo và Tổng hợp Brazil ("ABRAFAS”).

Thời kỳ điều tra là từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2023. Thời kỳ điều tra thiệt hại là từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2023.

Biên độ phá giá cáo buộc đối với các doanh nghiệp xơ sợi Trung Quốc là 467,64 USD/t/45%; đối với Việt Nam là 385,25 USD/t/39,3%; đối với Thái Lan là 288,64 USD/t/26,9%; đối với Malaysia là 459,43 USD/t/49,1%.

Theo thông báo của SECEX, thời hạn đăng ký bên quan tâm vụ việc điều tra chống bán phá giá là ngày 10/4/2024, thời hạn để trả lời bảng câu hỏi đối với Bị đơn bắt buộc và các nhà xuất khẩu quan tâm tới vụ việc là ngày 2/5/2024, có thể gia hạn muộn nhất tới ngày 3/6/2024 đối với Bị đơn bắt buộc của vụ việc.

Thời hạn trả lời bản câu hỏi đối với các nhà nhập khẩu và doanh nghiệp sản xuất trong nước của Brazil là ngày 26/4/2024, có thể gia hạn muộn nhất tới ngày 27/5/2024.  

Hiện tại, Hoa Kỳ đang khởi xướng tự vệ toàn cầu với sản phẩm xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste (Fine Denier Polyester Staple Fiber) có mã HS. 5503.20.0025 và đang gửi bản câu hỏi tới các nhà sản xuất/xuất khẩu sản phẩm liên quan vào Hoa Kỳ nhằm xác định thiệt hại.

Vụ việc được Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) khởi xướng điều tra ngày 28/2/2024 theo đơn đề nghị từ các nhà sản xuất sợi staple nhân tạo từ polyester của Hoa Kỳ, bao gồm Fiber Industries LLC d/b/a Darling Fibers; Nan Ya Plastics Corp, America; và Sun Fiber LLC.

Nguyên đơn cáo buộc việc nhập khẩu xơ sợi staple nhân tạo từ polyester đã tăng mạnh so với sản xuất và tiêu thụ nội địa, gây ra thiệt hại nghiêm trọng và ảnh hưởng tới ngành sản xuất trong nước.

Theo số liệu của USITC, trong giai đoạn 2021-2023, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm bị điều tra từ Việt Nam sang Hoa Kỳ xấp xỉ 5,9 triệu USD (riêng năm 2023 là 5,2 triệu USD, đứng thứ 8 trong số các nước xuất khẩu sang Hoa Kỳ và chiếm 3% tổng thị phần nhập khẩu vào Hoa Kỳ).

Thy Thảo