Công ty TNHH MTV Cà Phê 15: Phát triển kinh tế hiệu quả gắn với giữ vững an ninh quốc phòng

Được thành lập từ tháng 4/1996, chặng đường 28 năm xây dựng và phát triển đã khẳng định sự trưởng thành của Công ty TNHH MTV Cà phê 15 về mọi mặt. Được sự chỉ đạo trực tiếp của cấp Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, Công ty đã phát huy tính chủ động, sáng tạo trong phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn với giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, bảo toàn nguồn vốn

Công ty TNHH MTV Cà phê 15 (công ty) hoạt động sản xuất kinh doanh trải rộng trên địa bàn 19 xã, phường của 8 huyện thuộc 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và thành phố Đà Nẵng. Năm vừa qua, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, tập trung tổ chức nhiệm vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả; giá trị sản xuất, doanh thu, lợi nhuận thực hiện đạt, vượt kế hoạch; bảo toàn vốn và hoàn thành các chỉ tiêu giao nộp Nhà nước tại địa phương.

Công ty Cà Phê 15
Đại tá Phạm Xuân Thảnh – Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà Phê 15

Kết quả năm 2023, tổng sản lượng cà phê của Công ty đạt 9.055 tấn tươi, bằng 102,9% sản lượng năm 2022 đạt và 116,95% sản lượng kế hoạch (KH); sản xuất cao su đạt 113.244 kg; sản xuất nước uống đạt 1,189 tỷ đồng; sản xuất cà phê bột đạt 0,945 tỷ đồng (204,6%KH); sản xuất phân vi sinh đạt 2.700 tấn (100%). Bên cạnh đó, Công ty còn kinh doanh nhà khách với doanh thu 0,737 tỷ đồng (đạt1 36,4%KH) và sản xuất đá xây dựng đạt 41.046 m3 (đạt 117,3%KH), đầu tư cải tạo nâng cấp hồ đập, cải tạo vườn cà phê, mỏ đá với số tiền 12,218 tỷ đồng.

Công ty cà phê 15
Thu hoạch sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Cà phê 15

Năng suất và chất lượng các sản phẩm tăng cao giúp các chỉ tiêu của Công ty đạt và vượt kế hoạch đề ra, tổng giá trị sản xuất trong năm 2023 của Công ty đạt 108,797 tỷ đồng; doanh thu đạt 126,313 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 8,661 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 2,732 tỷ đồng, ngân sách quốc phòng 19,388 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 8,77 triệu đồng/người/tháng, tăng 17,91% so với năm trước.

Công ty cà phê 15
Sản phẩm Cà phê của Công ty

Đại tá Phạm Xuân Thảnh Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà Phê 15 cho biết: Có được kết quả trên là do thời gian qua Công ty đã huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, bảo đảm sản xuất cà phê theo hướng bền vững; thực hiện công tác khoán đi đôi với quản lý, xây dựng chuỗi sản xuất theo quy trình kỹ thuật canh tác theo hướng sản xuất cà phê sạch, chất lượng cao; Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học vào công tác trồng và cưa ghép cải tạo những giống cây cà phê chất lượng cao; Triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất chế biến cà phê, Công ty còn xây dựng nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh, cung cấp đủ nguồn phân bón cho vườn cây. Đến nay, 100% diện tích vườn cây của đơn vị được công nhận sản xuất theo chỉ dẫn địa lý ngành cà phê Buôn Ma Thuột.

Thu hoạch Cà phê
Công ty TNHH MTV Cà phê 15 tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn

Năm 2024, Công ty phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch Quân khu giao, với các chỉ tiêu tăng trưởng từ 3-5% so với năm 2023. Công ty thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, tiếp tục Dự án đầu tư cải tạo, ghép giống cà phê chất lượng cao, phục hồi cà phê vối giai đoạn 2022 - 2025; đầu tư nâng công suất mỏ đá lên 50.000 m3/ năm; xây dựng khu chế biến cà phê (tường rào + sân phơi) tại các khu vực Đắk Lắk, Gia Lai và xây dựng dự án trồng cây macca dự kiến 11 ha tại Đắk Nông, kế hoạch sử dụng 1,56 tỷ đồng từ nguồn vốn khác. Phấn đấu năm 2024, giá trị sản xuất đạt 146,864 tỷ đồng, tăng 38,8%; doanh thu đạt 139,501 tỷ đồng, tăng 10,4%; lợi nhuận thực hiện đạt từ 5-8% trên doanh thu; thu nhập bình quân ước đạt 9,015 triệu đồng/người/tháng, tăng 2-3% so với 2023.

Thu hoạch Cà phê
Sản xuất nước tinh khiết tại Công ty TNHH MTV Cà phê 15

Tích cực hoạt động an sinh xã hội, củng cố quốc phòng an ninh

Bên cạnh nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty còn tích cực thực hiện các nhiệm vụ của dự án phát triển 2 Khu kinh tế quốc phòng Quảng Sơn và CưMgar giai đoạn 2020-2025; Công ty phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông triển khai hiệu quả Dự án “Phát triển kinh tế, xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi “trong năm 2023, Công ty đã cấp cây, con giống và hướng dẫn kỹ thuật cho 299 hộ nghèo với tổng kinh phí 6,3 tỷ đồng”.

Thu hoạch Cà phê
Củng cố an ninh quốc phòng

Đặc biệt, Công ty tăng cường thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới; thực hiện các mô hình trình diễn, khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao tiến bộ khoa học, tạo việc làm cho đồng bào..., góp phần ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trong vùng dự án. Một số dự án trong năm qua có thể kể đến như: tổ chức cấp phát con giống và tập huấn kỹ thuật cho các hộ dân tham gia dự án Mô hình chăn nuôi tại xã EaSin, huyện Krông Buk, Đắk Lắk (100 hộ); cấp phát con giống và tập huấn kỹ thuật cho các hộ dân tham gia dự án Mô hình chăn nuôi tại 3 xã (Quảng Hòa, ĐăkR’Măng, Quảng Sơn) Đắk Nông (187 hộ); mô hình trồng trọt cưa ghép cà phê cấp phát bổ sung vật tư 12 hộ/5,1 ha tại Đắk Nông (Quảng Sơn 09 hộ/4ha, ĐăkR’Măng 03 hộ/ 1,1 ha; 68.220.000 đồng);…

Với những nỗ lực cống hiến của tập thể cán bộ, công nhân viên, năm 2010 Công ty TNHH MTV Cà phê 15 đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vào năm 2015. Hàng năm Công ty luôn được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu tặng nhiều cờ và bằng khen; tổ chức Đảng luôn đạt trong sạch vững mạnh.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Công ty TNHH MTV Cà Phê 15 tiếp tục mở rộng sản xuất đa ngành nghề, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, trong đó có hàng trăm lao động là người dân tộc thiểu số, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng tại địa phương, hệ thống các hồ chứa nước, phục vụ có hiệu quả hoạt động sản xuất và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân,..qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân và củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Chung Thắng