Điện Biên: Tập trung mọi nguồn lực hoàn thiện hạ tầng thương mại biên giới

Phát huy lợi thế là tỉnh duy nhất của Việt Nam có chung đường biên giới với 2 quốc gia Lào, Trung Quốc, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã triển khai thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Điện Biên là tỉnh duy nhất của Việt Nam có đường biên giới tiếp giáp với 2 quốc gia Lào, Trung Quốc với đường biên giới dài 455,573 km, trong đó đường biên giới giáp Lào dài 414,712 km, đường biên giới giáp Trung Quốc dài 40,861 km. Đối với tuyến biên giới giáp Lào có Cửa khẩu quốc tế Tây Trang- Pang Hốc, Cửa khẩu quốc gia Huổi Puốc - Na Son, Cửa khẩu phụ Si Pa Phìn-Huổi Lả, .... Đối với tuyến biên giới giáp Trung Quốc có Lối mở A Pa Chải-Long Phú, Điện Biên đang triển khai các bước nâng cấp lối mở A Pa Chải - Long Phú lên cửa khẩu song phương. Điện Biên đang có nhiều tiềm năng để phát triển hoạt động thương mại biên giới.

Để tạo động lực phát triển thương mại biên giới, chính quyền tỉnh Điện Biên xác định cần tăng cường huy động và tập trung nguồn lực đầu tư để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại biên giới nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Điện Biên Khai mạc Hội chợ Biên giới tỉnh Điện Biên, Việt Nam – Tỉnh Phông Sa Ly - Lào

Thời gian vừa qua, tiến hành triển khai Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên, Sở Công Thương đã phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1245/KH-UBND ngày 29/4/2021 triển khai thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương được giao chủ trì tham mưu thực hiện các nhiệm vụ phát triển hạ tầng chợ biên giới, phát triển hệ thống kho hàng hóa, phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại tại khu vực biên giới theo các quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ hợp tác phát triển hạ tầng thương mại biên giới, cửa khẩu giữa Sở Công Thương tỉnh Điện Biên với Sở Công Thương 6 tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2021-2023. Các hoạt động bao gồm tập trung huy động kinh phí, bao gồm hỗ trợ từ ngân sách, kêu gọi, thu hút đầu tư từ nguồn xã hội hóa để đầu tư phát triển hoàn thiện hạ tầng thương mại khu vực biên giới. Xây dựng mới các cặp chợ biên giới, chợ cửa khẩu, kho bãi, tập kết phương tiện, hàng hóa đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng của nhân dân và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở.

Ông Vũ Hồng Sơn, Giám đốc Sở Công Thương Điện Biên cho biết “Trước mắt, chúng tôi tổ chức triển khai theo mô hình chợ phiên biên giới đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi, lưu thông hàng hóa tại khu vực biên giới gồm: chợ cửa khẩu Tây Trang - Pang Hốc, chợ cửa khẩu Huổi Puốc - Na Son, chợ biên giới Si Pa Phìn - Huổi Lả, chợ biên giới ngã 3 A Pa Chải”.

Đồng thời Điện Biên sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong xây dựng kết cấu hạ tầng tại cửa khẩu, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư kinh doanh khai thác hạ tầng dịch vụ tại cửa khẩu tập trung vào kho bãi tập kết phương tiện hàng hóa, trung tâm thương mai, siêu thị, nhà hàng, dịch vụ Logisitics tại các khu chức năng cửa khẩu quốc tế Tây Trang - Pang Hốc, chợ cửa khẩu Huổi Puốc - Na Son, phục vụ hoạt động thương mại và xuất nhập khẩu đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.

Để nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng thương mại biên giới, thời gian qua, Điện Biên thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin với Sở Công Thương 6 tỉnh Bắc Lào và các địa phương của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tích cực phối hợp với các ngành thực hiện các bước phục vụ nâng cấp Lối mở A Pa Chải (tỉnh Điện Biên) – Long Phú (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) lên cửa khẩu song phương, mở Lối mở Nậm Đích (tỉnh Điện Biên) – Huổi Hịa (tỉnh Phông sa lỳ, Lào) nhằm phục vụ phát triển hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Hưng Nguyên