Đoàn Thanh niên Cục Xuất nhập khẩu hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính

Ngày 11/8/2023, Đoàn Thanh niên Cục Xuất nhập khẩu đã tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở Bộ Công Thương, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hưởng ứng Chương tình “Ngày cao điểm Chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính” gắn với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023, các đoàn viên thanh niên Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Thanh niên Cục Xuất nhập khẩu hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính
Các đoàn viên, thanh niên Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tích cực hướng dẫn về quy trình tiếp nhận và giải quyết các thủ tuc hành chính liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu

Cụ thể, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục hành chính tại 25 Ngô Quyền về các nội dung cải cách hành chính, các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu, trong đó đặc biệt chú trọng đến nhóm thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá, cấp giấy phép quá cảnh hàng hoá, cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)… là các nhóm thủ tục hành chính có tần suất thực hiện thường xuyên, phổ biến.

Thanh niên Cục Xuất nhập khẩu hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính
Hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu

Tại Chương trình, các đoàn viên, thanh niên Cục Xuất nhập khẩu đã triển khai hoạt động tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân, doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu. Người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ qua hệ thống từ thiết bị có kết nối mạng internet.

Việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả đều được thực hiện qua mạng internet, nhờ đó có thể giảm được sự tiếp xúc trực tiếp của người làm thủ tục và công chức, giúp doanh nghiệp giảm được thời gian đi lại, chờ đợi tại thời điểm thực hiện thủ tục, các hồ sơ thủ tục hành chính khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến cũng được số hoá, giúp doanh nghiệp có thể cắt giảm được các chi phí có liên quan như in ấn,...

Thanh niên Cục Xuất nhập khẩu hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính
Bộ Công Thương thời gian qua đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp nhằm đổi mới mạnh mẽ trong xây dựng Chính phủ điện tử và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Đại diện Đoàn thanh niên Cục Xuất nhập khẩu cho biết, Bộ Công Thương là một trong những bộ ngành có những chính sách ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh nên số lượng các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tương đối lớn.

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp nhằm đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc, tạo sự thay đổi rõ rệt trong xây dựng Chính phủ điện tử và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh việc đưa vào sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, Bộ Công Thương cũng đã hỗ trợ hàng vạn lượt doanh nghiệp trong việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thông qua điện thoại, email…

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Công Thương đã tiếp nhận, xử lý hơn 730.000 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (trung bình tiếp nhận, xử lý khoảng 4.000 hồ sơ/ngày), gần 600 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quá cảnh hàng hoá, hơn 250 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)…

Thanh niên Cục Xuất nhập khẩu hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính
Việc triển khai thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến giúp doanh nghiệp giảm thiểu được chi phí, thời gian, công sức để hoàn thành các thủ tục xuất nhập khẩu

Đại diện doanh nghiệp được hỗ trợ, hướng dẫn tại chương trình đánh giá việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện, giải quyết các thủ tục hành chính của Đoàn Thanh niên Cục Xuất nhập khẩu là một hoạt động thiết thực, góp phần giúp đỡ người dân, doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn với các thủ tục hành chính do Bộ Công Thương quản lý nói chung và các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu nói riêng.

Đồng thời, việc triển khai thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến giúp doanh nghiệp giảm thiểu được chi phí, thời gian, công sức để hoàn thành các thủ tục xuất nhập khẩu, từ đó giúp hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp thuận lợi, dễ dàng hơn.

Huyền My - Anh Dũng