Đoàn thanh niên Thủy điện Trung Sơn ra quân kiểm tra, bảo dưỡng trạm cảnh báo khẩn cấp EPP

Vừa qua, Đoàn thành niên Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (Thủy điện Trung Sơn) đã tổ chức lễ ra quân kiểm tra, bảo dưỡng trạm cảnh báo khẩn cấp EPP để chuẩn bị sẵn sàng cho mùa lũ năm 2023.

Theo Thủy điện Trung Sơn, Hệ thống trạm cảnh báo khẩn cấp EPP được Công ty xây dựng và vận hành bao gồm: 15 trạm cảnh báo lũ bằng còi hụ (được thiết lập từ hạ du đập về đến huyện Cẩm Thủy, bình quân 10km/trạm, phạm vi cảnh báo 5km); 1.724 mốc cảnh báo khu vực ngập lụt, mốc xác định khu vực an toàn để người dân di chuyển đến lánh nạn; 290 biển chỉ dẫn hướng sơ tán lánh nạn.

Trong đó, các trạm cảnh báo lũ bằng còi hụ của Thủy điện Trung Sơn có chức năng cảnh báo khấp cấp khi xả lũ và cảnh báo để người dân dưới hạ du của Nhà máy Thủy điện Trung Sơn biết và chủ động tránh trước khi có lũ về.

hình ảnh các đoàn viên thanh niên Thủy điện Trung Sơn kiểm tra các trạm cảnh báo
Đoàn viên thanh niên Thủy điện Trung Sơn kiểm tra thông số của các thiết bị trạm cảnh báo EPP.

Cũng trong chương trình hoạt động kiểm tra, bảo dưỡng các trạm cảnh báo khẩn cấp EPP, các đoàn viên thanh niên Thủy điện Trung Sơn đã đồng thời thực hiện tháo lắp, kiểm tra thông số các thiết bị, ghi nhận và bảo dưỡng thiết bị nhằm bảo đảm các trạm cảnh báo này luôn sẵn sàng trong trạng thái hoạt động cảnh báo lũ tốt nhất.

hình ảnh các trạm cảnh báo EPP của Thủy điện Trung Sơn
Hình ảnh Trạm cảnh báo khẩn cấp EPP của Thủy điện Trung Sơn.

Đưa vào vận hành từ năm 2017 cho đến nay các hệ thống thiết bị của Nhà máy Thủy điện Trung Sơn cơ bản vẫn đang vận hành an toàn và tin cậy. Riêng trong 2 năm 2022-2023 vừa qua Thủy điện Trung Sơn đã thực hiện Đại tu 04 tổ máy H1, H2, H3 và H4; thực hiện thí nghiệm thành công và đưa vào vận hành chính thức chế độ điều tần cơ cấp của hệ thống điều tốc, PSS của hệ thống kích từ các tổ máy…

Trung Sinh