Dự kiến phê chuẩn EVFTA ngay đầu kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

Theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA sẽ được trình Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua vào những ngày đầu Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) được ký kết ngày 30/6/2019, và chính thức được Nghị viện Châu Âu bỏ phiếu thông qua vào ngày 12/2/2020 vừa qua. Ngày 31/3/2020, Hội đồng Châu Âu đã phát đi thông cáo về quyết định cuối cùng đối với EVFTA, theo đó chính thức hoàn tất toàn bộ quy trình phê chuẩn Hiệp định ở phía EU.

Về phía Việt Nam, ngày 1/4/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện Bộ hồ sơ về việc phê chuẩn EVFTA trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp lần thứ 44 dự kiến diễn ra vào giữa tháng 4/2020.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội luôn khẳng định quyết tâm phê chuẩn Hiệp định EVFTA trong thời gian sớm nhất.

Bộ Công Thương đã và đang chủ động phối hợp với các Bộ, ngành để triển khai các thủ tục trình phê chuẩn Hiệp định EVFTA. Ngày 21/2/2020, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ bộ hồ sơ về việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA.

Sau đó, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ, ngày 24/3/2020, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo bộ hồ sơ của Chính phủ trình Chủ tịch nước để Chủ tịch nước xem xét, quyết định trình Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định.

Theo quy trình, Hiệp định EVFTA sẽ có hiệu lực thực thi sau khi được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn và sau 30 ngày kể từ khi hai bên hoàn thành các thủ tục thông báo cho nhau.
Sau khi chính thức có hiệu lực, EVFTA sẽ tiến tới xóa bỏ 99% thuế quan giữa Việt Nam và EU. Trong đó, 65% số thuế đối với hàng xuất khẩu của EU sang Việt Nam và 71% số thuế đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực, còn lại sẽ được xóa bỏ dần theo lộ trình trong 7 năm.

EVFTA cũng sẽ góp phần xóa bỏ nhiều rào cản phi thuế quan đối với thương mại Việt Nam - EU và mở ra cơ hội tại thị trường đối tác cho các doanh nghiệp hai bên.

Thy Thảo