Hải Dương: Sản lượng vải thiều chính vụ dự báo giảm mạnh

Sáu tháng đầu năm nay, diện tích cây vải trên địa bàn tỉnh Hải Dương ước đạt 8.834 ha, giảm 0,28% (tương ứng 25 ha) so với cùng kỳ năm trước. Năng suất, sản lượng vải thiều chính vụ dự báo sụt giảm mạnh; vải sớm năng suất giảm nhẹ nhưng hiệu quả sản xuất khả quan do giá bán cao hơn năm trước.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2024 của Cục Thống kê tỉnh Hải Dương cho biết, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực do rau màu vụ Đông và lúa Chiêm Xuân đều cho năng suất cao hơn cùng kỳ. Tuy nhiên thời tiết không thuận lợi cho cây vải ra hoa, đậu quả nên sản lượng vải giảm đáng kể, vì vậy khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản không tăng cao như kỳ vọng.

Hải Dương
Do thời tiết không thuận lợi cho cây vải ra hoa, đậu quả nên sản lượng vải ước tính giảm đáng kể. (Ảnh minh họa)

Diện tích gieo trồng vụ Chiêm Xuân năm 2024 toàn tỉnh Hải Dương đạt 64.016 ha, giảm 0,69% (-446 ha) so với vụ Chiêm Xuân năm trước; trong đó, diện tích lúa Chiêm đạt 53.905 ha, giảm 0,7%; cây rau, đậu, hoa các loại đạt 7.038 hatăng 0,93%.

Năng suất lúa vụ Chiêm Xuân năm 2024 ước đạt 67,0 tạ/ha, tăng 2,36% (+1,54 tạ/ha) so với vụ Chiêm năm trước; sản lượng đạt 361.164 tấn, tăng 1,62% (+5.768 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Năng suất rau các loại ước tính đạt 268,81 tạ/ha, tăng 3,45% (+8,96 tạ/ha); sản lượng đạt 181.041 tấn, tăng 4,44% (+7.694 tấn).

Diện tích trồng cây lâu năm toàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 22.796 ha, tăng 0,74% (+167 ha) so với cùng kỳ năm trước; trong đó diện tích trồng cây ăn quả ước đạt 21.826 ha, chiếm 95,7%.

Cây vải là cây lâu năm trọng điểm của tỉnh Hải Dương. Theo Cục Thống kê tỉnh Hải Dương, trong 6 tháng đầu năm diện tích cây vải ước đạt 8.834 ha, giảm 0,28% (-25 ha) so với cùng kỳ năm trước. Một số diện tích trồng vải già cỗi, cho thu hoạch kém ở TP. Chí Linh đã chặt phá để chuyển sang trồng cây keo, bạch đàn và một số loại cây ăn quả khác (nhãn, na, mít,…) nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Sản lượng vải ước giảm 21,8% do thời tiết ở giai đoạn cây vải phân hóa mầm hoa và ra hoa không thuận lợi (nắng ấm và ít mưa) nên tỷ lệ ra hoa, đậu quả rất thấp. Hiện nay năng suất, sản lượng vải thiều chính vụ dự báo sụt giảm mạnh; vải sớm năng suất giảm nhẹ, nhưng hiệu quả sản xuất khả quan do giá bán cao hơn năm trước.

Ngoài cây vải, sản lượng một số cây ăn quả chính của tỉnh Hải Dương đều tăng hơn so với cùng kỳ năm trước như: sản lượng xoài ước đạt 1.850 tấn, tăng 5,71%; sản lượng chuối ước đạt 38.500 tấn, tăng 6,94%; ổi sản lượng ước đạt 41.000 tấn, tăng 5,13% so với cùng kỳ và cây ăn quả khác nhìn chung đều cho sản lượng cao hơn so với cùng kỳ.

Chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển ổn định; chăn nuôi lợn của các loại hình doanh nghiệp, trang trại, hộ chăn nuôi qui mô lớn phát triển khá tốt.

Ước tại thời điểm 01/6/2024, tổng đàn lợn đạt 439.422 con, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó đàn lợn thịt đạt 299.820 con, tăng 5,2%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tháng 5/2024 ước đạt 5.955 tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng đàn gia cầm ước đạt 16.500 nghìn con, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, đàn gà ước đạt 12.255 nghìn con tăng 4,1%. Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng tháng 5 ước đạt 6.174 tấn, tăng 7,1%; sản lượng trứng ước đạt trên 53.607 nghìn quả, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đàn trâu ước đạt 5.400 con, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng tháng 5/2024 ước đạt 77 tấn, tăng 1,3%. Tổng đàn bò toàn tỉnh ước đạt 14.600 con, tăng 1,2%; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng tháng 5/2024 ước đạt 153 tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong tháng 5/2024, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn duy trì và phát triển khá, diện tích thuỷ sản đang nuôi ước đạt trên 12.500 ha, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

Mô hình nuôi cá siêu thâm canh cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao được mở rộng ở các địa phương; giá bán sản phẩm đầu ra có xu hướng tăng, người nông dân mạnh dạn đầu tư trang thiết bị để nuôi cá mật độ cao, sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng 5 ước đạt gần 10.000 tấn, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm trước.

Thanh Hà