• Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đồng hành hiệu quả cùng doanh nghiệp vượt khó

  Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đồng hành hiệu quả cùng doanh nghiệp vượt khó

  Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Việt Nam Paper Day 2022, chiều 22/9/2022 Hội nghị toàn thể hội viên Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt (VPPA) Nam đã được tổ nhằm tổng kết hoạt động thời gian qua thảo luận các vấn đề bức thiết và hữu ích, định hướng cho hoạt động của VPPA trong giai đoạn tiếp theo.

 • Ngành Công Thương hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

  Ngành Công Thương hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

  Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Công Thương đã đồng loạt có nhiều hoạt động chú trọng công tác vệ sinh môi trường, cải thiện chất lượng cảnh quan khu sản xuất và sinh hoạt…

 • Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành Dệt May

  Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành Dệt May

  Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) phối hợp Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF- Vietnam) và Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn trong ngành Dệt May”.

 • Bộ Công Thương hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2022

  Bộ Công Thương hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2022

  Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2022, ngày 17/5/2022 Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) đã ban hành công văn kêu gọi triển khai các hoạt động lan tỏa mạnh mẽ, hiệu quả thông điệp, các hành động bảo vệ môi trường, trái đất hệ sinh thái.

 • Nâng cao nhận thức về An toàn môi trường - Giá trị cốt lõi phát triển bền vững của doanh nghiệp

  Nâng cao nhận thức về An toàn môi trường - Giá trị cốt lõi phát triển bền vững của doanh nghiệp

  Nhằm nâng cao nhận thức xã hội về hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT) gắn với phát triển bền vững ngành Công Thương, ngày 28/12/2021, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (ATMT) phối hợp với Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam (CNMT) tổ chức Hội thảo “An toàn môi trường - Giá trị cốt lõi phát triển bền vững của doanh nghiệp”

 • Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi

  Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi

  Nhằm phổ biến các quy định mới trong Luật Bảo vệ môi trường liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương, ngày 16/4/2021 tại Hà Nôi, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (ATMT) phối hợp cùng Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam tổ chức Hội thảo “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường 2020”.