Hậu Giang: Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Khu đô thị mới Long Mỹ 2

Tỉnh Hậu Giang được chấp thuận quyết định chuyển mục đích sử dụng 12,50 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ.

Tại Văn bản số 381/TTg-NN ngày 10/6/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận UBND tỉnh Hậu Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 12,50 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ.

Hậu Giang
Một góc thị xã Long Mỹ. (Ảnh: haugiang.gov.vn)

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hậu Giang chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo, tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất, bảo đảm thống nhất hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan. Bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí; có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bóc tách sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tiếp thu và thực hiện đầy đủ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa khi dự án đủ điều kiện và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thẩm định, kết quả thẩm định, sự đầy đủ, chính xác của các hồ sơ, tài liệu kèm theo và nội dung kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, bảo đảm theo đúng quy định; theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Phát triển đô thị Long Mỹ thành trung tâm kinh tế, văn hóa phía Tây Nam của tỉnh Hậu Giang

Trước đó, ngày 20/2/2024, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2045.

Theo quy hoạch, thị xã Long Mỹ là một trong những đô thị phát triển của tỉnh và vùng phụ cận (Bạc Liêu và Sóc Trăng) với chức năng của đô thị là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật phía Tây Nam của tỉnh Hậu Giang, đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp với hệ thống giao thông thông suốt, kiến trúc hiện đại mang đậm nét văn hóa vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long, trung tâm đô thị của vùng du lịch sinh thái tự nhiên sông nước, du lịch văn hóa lịch sử và công nghiệp chế biến nông sản.

Về định hướng phát triển không gian đô thị, phát triển thị xã Long Mỹ dựa vào 4 trụ cột chính: Công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch.

Phát triển đô thị Long Mỹ có kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ, kết nối thông suốt giữa đô thị với các vùng phụ cận, phát triển các khu công nghiệp chế biến, khu liên hợp công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ, phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu tổ chức các trung tâm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cụm đổi mới thông minh dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển 3 yếu tố “nông nghiệp sinh thái”, “nông thôn hiện đại” và “nông dân thông minh”.

Thiết lập được các mô hình kinh tế tuần hoàn, hình thành được các khu du lịch sinh thái nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, bảo đảm sự phát triển nông nghiệp bền vững. Phát triển mở rộng không gian đô thị theo mối tương quan của mạng lưới giao thông. Xác định cấu trúc đô thị từ các tiềm năng, thế mạnh đặc trưng; khu vực đô thị hiện hữu cần bảo tồn, tôn tạo; khu vực đô thị sẽ chuyển đổi chức năng; khu vực đô thị sẽ phát triển mới; khu vực có mật độ dân cư hiện hữu cao; khu vực đô thị hóa nhanh nhằm tạo dựng một đô thị xanh, sạch, đẹp, có sự gắn kết hài hòa các yếu tố tự nhiên - xã hội - con người - văn hoá trên một không gian phát triển đô thị bền vững; Phát triển dịch vụ logistic, trung tâm đầu mối phân phối sản phẩm gắn với đầu mối cao tốc, phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn, du lịch trải nghiệm, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng...

Thanh Hà