Hưng Thịnh Incons (HTN) tiếp tục xin khất cổ tức, cổ đông hơn 2 năm chưa được nhận tiền

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (mã cổ phiếu HTN) vừa thông báo tiếp tục hoãn việc chia cổ tức năm 2021. Như vậy, đợt chia cổ tức này đã kéo dài hơn 2,5 năm.
tập đoàn hưng thịnh incons
Hưng Thịnh Incons đã gia hạn thời gian chia cổ tức năm 2021 hơn 2,5 năm

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (mã cổ phiếu HTN - sàn HoSE) vừa thông báo điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năn 2021 bằng tiền mặt từ ngày 1/7/2024 sang 1/7/2025 với lý do “rà soát tình hình hoạt động kinh doanh”.

Trước đó, Hưng Thịnh Incons đã có kế hoạch chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.200 đồng cổ tức. Thời gian thanh toán vào ngày 21/11/2022.

Tuy nhiên, công ty này liên tục lùi ngày thanh toán qua 4 lần với lý do rà soát tình hình hoạt động nhằm đảm bảo tối ưu hóa nguồn tiền cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tính đến nay, Hưng Thịnh Incons đã gia hạn thời gian chia cổ tức hơn 2,5 năm.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý 1/2024, Hưng Thịnh Incons ghi nhận doanh thu thuần đạt 463 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt 10,3 tỷ đồng, so với mức lỗ 17,6 tỷ đồng của quý 1/2023.

Tính đến cuối quý 1/2024, tổng tài sản của Hưng Thịnh Incons đạt 7.294 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn (5.868 tỷ đồng).

Ở phía bên kia bảng cân đối, tại ngày 31/3/2024, nợ phải trả của Hưng Thịnh Incons đạt 5.764 tỷ đồng, giảm 5,5% so với đầu năm. Trong đó, chiến phần lớn là vay ngắn hạn (1.900 tỷ đồng).

Giá cổ phiếu HTN Hưng Thịnh Incons
Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu HTN của Hưng Thịnh Incons trong 12 tháng qua. (Nguồn: TradingView)

Xem thêm: "Ngân hàng TPBank (TPB): Mục tiêu lãi tăng 34%, đã xử lý xong nợ của nhóm Hưng Thịnh" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Năm nay, Hưng Thịnh Incons đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 2.837 tỷ đồng, tương đương với kết quả đạt được trong năm 2023 và lợi nhuận sau thuế tăng 5%, đạt 63 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, Hưng Thịnh Incons đã hoàn thành 16% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm.

Chia sẻ thêm về kế hoạch kinh doanh năm nay, ban lãnh đạo Hưng Thịnh Incons đánh giá, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận như trên là phù hợp với bối cảnh hoạt động triển khai các dự án mới sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều khó khăn và thách thức trong thời gian tới.

Hưng Thịnh Incons được thành lập và năm 2007, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ xây dựng dân dụng và công nghiệp. Ông Nguyễn Đình Trung hiện đang giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị ( HĐQT) của Hưng Thịnh Incons, đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh và Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Investment.

Hiện Tập đoàn Hưng Thịnh và Hưng Thịnh Investment đều đang nắm giữ cổ phần tại Hưng Thịnh Incons với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 19,79% và 14,03%. Riêng ông Nguyễn Đình Trung đang nắm giữ 16,83% vốn điều lệ tại Hưng Thịnh Incons.

Duy Quang