Huyện Kim Sơn - Ninh Bình: Mở rộng và phát triển các cụm công nghiệp

Những năm gần đây, Kim Sơn được tỉnh Ninh Bình quan tâm đầu tư đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tăng cường cơ sở hạ tầng nhằm tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Kim Sơn là huyện ở phía Đông Nam của tỉnh Ninh Bình, có dân số 172.399 người, diện tích đất tự nhiên 207 km2. Về tổ chức hành chính, huyện có 23 xã và 2 thị trấn. Những năm gần đây, Kim Sơn được tỉnh Ninh Bình quan tâm đầu tư đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tăng cường cơ sở hạ tầng như giao thông, mạng lưới điện, thủy lợi, cấp thoát nước nhằm tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Kim Sơn có các tài nguyên thiên nhiên đa dạng, có vùng đồng bằng đất đai màu mỡ, bờ biển khai thác các nguồn lợi hải sản phong phú, phát triển toàn diện về nông - lâm nghiệp và hải sản theo hướng sản xuất hàng hóa, nguồn tài nguyên khoáng sản khá phong phú, tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển nông nghiệp. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

Sản xuất tại Cụm công nghiệp Đồng Hướng- huyện Kim Sơn
Sản xuất tại Cụm công nghiệp Đồng Hướng- huyện Kim Sơn

Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển sản xuất Công nghiệp - TTCN, huyện Kim Sơn đã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm giao thông, điện, thông tin liên lạc, nước sinh hoạt cho những dự án mở rộng phát triển Công nghiệp - TTCN. Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng cũng được cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả.

Công nghiệp xây dựng trên địa bàn huyện chuyển biến mạnh mẽ, giá trị sản xuất tăng trưởng hàng năm. Hiện nay toàn Huyện đã có 25 làng nghề được UBND Tỉnh công nhận. Dịch vụ thương mại phát triển, góp phần đảm bảo lưu thông tiêu thụ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt với đời sống của nhân dân. 

Tính đến nay, trên địa bàn huyện Kim Sơn có 01 cụm công nghiệp (CCN Đồng Hướng) quy hoạch với diện tích 67,12 ha, đã được quy hoạch chi tiết 35,8936 ha trong đó 17,1256 ha giai đoạn 1 đã được đầu tư cơ sở hạ tầng và thu hút 09 dự án đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, giai đoạn 2 điều chỉnh mở rộng với diện tích 18,768 ha nhà đầu tư đang tiến hành san lấp mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Trong quá trình thu hút đầu tư, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thuê đất trên địa bàn huyện Kim Sơn, do đó UBND huyện Kim Sơn đã đề xuất mở rộng CCN Đồng Hướng với tổng diện tích 3 giai đoạn 73,3 ha; đồng thời đề nghị bổ sung cụm công nghiệp Hùng Tiến với diện tích 75ha và cụm công nghiệp Xuân Chính với diện tích 75 ha.

Huyện Kim Sơn đã phối hợp tích cực với các ngành của tỉnh tranh thủ các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút các doanh nghiệp sớm đầu tư, lấp đầy cụm công nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp thuê đất tại Cụm công nghiệp Đồng Hướng giai đoạn 2. Chú trọng phát triển ngành dệt may, công nghiệp phục vụ cho xuất khẩu và tiêu dùng; phát triển ngành nghề truyền thống.

Đồng thời, chỉ đạo việc đẩy mạnh các giải pháp nâng tầm phát triển công nghiệp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan mở các lớp đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo lao động có tay nghề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, sử dụng cho các doanh nghiệp.

Để mở rộng và phát triển cụm công nghiệp, UBND huyện Kim Sơn đã phối hợp với Sở Công Thương Ninh Bình và các đơn vị liên quan để nắm bắt việc quản lý quy hoạch, những thuận lợi, khó khăn, khi mở rộng và phát triển cụm công nghiệp. Xác định trọng tâm phát triển công nghiệp của huyện, xác định công nghiệp chủ lực để thu hút các ngành công nghiệp phụ trợ cung cấp cho công nghiệp chính, đảm bảo phát triển bền vững tại địa phương.

Trong trạng thái bình thường mới, huyện Kim Sơn sẽ tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phát triển KT-XH; Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng; thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với hoàn thiện các tiêu chí của huyện nông thôn mới. Thực hiện các công tác cải cách hành chính phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Bộ mặt hạ tầng nông thôn huyện Kim Sơn nhiều khởi sắc
Bộ mặt hạ tầng nông thôn huyện Kim Sơn nhiều khởi sắc

Với vị trí địa lý thuận lợi, kết hợp với môi trường đầu tư thông thoáng cùng với sự quan tâm của trung ương, của tỉnh và Sở Công Thương Ninh Bình đối với hoạt động mở rộng và phát triển các cụm công nghiệp sẽ giúp huyện Kim Sơn đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển Công nghiệp và TTCN trên địa bàn.

Chung Thắng