Mực nước hồ thủy điện ngày 27/7: Hồ chứa miền Bắc tiếp tục giảm mực nước, Hòa Bình tăng không đáng kể

Báo cáo ngày 28/7 cho thấy, lưu lượng nước về các hồ chứa khu vực Bắc Bộ ngày 27/7 giảm nhẹ, 3 thủy điện lớn nhất cả nước là Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình đang duy trì mực nước cách mực nước chết 16-18 m.

Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) về mực nước các hồ thủy điện trên cả nước, lưu lượng nước về các hồ chứa khu vực Bắc Bộ ngày 27/7/2023 giảm nhẹ so với ngày 26/7; khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ thấp, giảm nhẹ; khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên nhiều, tăng so với hôm trước.

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ; khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng nhẹ so với ngày hôm trước. Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực Tây Nguyên mực nước cao (Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng).

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành; khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đang nâng cao mực nước hồ chứa, phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành.

Hiện còn hồ Thác Bà, Bản Vẽ, Trung Sơn đang ghi nhận mực nước thấp.

Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24h tới các hồ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ giảm; khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ dao động nhẹ.

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ tiếp tục phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành
Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ tiếp tục phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành

Hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ

Các hồ thủy điện tại khu vực Bắc Bộ lưu lượng về hồ giảm nhẹ so với ngày 26/7: Hồ Lai Châu: 923 m3/s; Hồ Sơn La: 1.966 m3/s; Hồ Hòa Bình: 2.447 m3/s; Hồ Thác Bà: 60 m3/s; Hồ Tuyên Quang: 185 m3/s; Hồ Bản Chát: 136 m3/s.

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 27/7 Mực nước chết Mực nước hồ ngày 27/7 so với ngày 26/7 Mực nước hồ ngày 27/7 so với mực nước chết Quy định mực nước tối thiểu/Mực nước trước lũ
Hồ Lai Châu 282,19 m 265 m -1,28 m +16,19 m  
Hồ Sơn La 192,47 m 175 m -0,42 m +17,47 m Mực nước trước lũ: 200 m
Hồ Hòa Bình 97,96 m 80 m +0,34 m +17,96 m Mực nước trước lũ: 105 m
Hồ Thác Bà 48,97 m 46 m -0,15 m +1,97 m Mực nước trước lũ: 56 m
Hồ Tuyên Quang 98,35 m 90 m -0,34 m +8,35 m Mực nước trước lũ: 105,2 m
Hồ Bản Chát 449,42 m 431 m -0,48 m +18,42 m  

Hồ thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ

Các hồ thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ lưu lượng về hồ thấp, giảm nhẹ so với ngày 26/7: Hồ Trung Sơn: 99 m3/s; Hồ Bản Vẽ: 34 m3/s; Hồ Hủa Na: 28 m3/s; Hồ Bình Điền: 6 m3/s; Hồ Hương Điền: 25 m3/s.

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 27/7 Mực nước chết Mực nước hồ ngày 27/7 so với ngày 26/7 Mực nước hồ ngày 27/7 so với mực nước chết Quy định mực nước tối thiểu/Mực nước trước lũ
Hồ Trung Sơn 146,0 m 150 m -0,59 m -4,0 m Mực nước trước lũ: 150 m
Hồ Bản Vẽ 155,95 m 155 m -0,06 m +0,95 m Quy định tối thiểu: 159,0 đến 164,7 m
Hồ Hủa Na 215,2 m 215 m 0 m +0,2 m Mực nước trước lũ: 235 m
Hồ Bình Điền 61,58 m 53 m -0,31 m +8,58 m Quy định tối thiểu: 62,1 đến 64,6 m
Hồ Hương Điền 49,41 m 46 m -0,09 m +3,41 m Quy định tối thiểu: 48,2 đến 49,6 m

Hồ thủy điện khu vực Đông Nam Bộ

Các hồ thủy điện khu vực Đông Nam Bộ lưu lượng về hồ tăng so với ngày 26/7: Hồ Thác Mơ: 1.004 m3/s; Hồ Trị An: 1.010 m3/s.

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 27/7 Mực nước chết Mực nước hồ ngày 27/7 so với ngày 26/7 Mực nước hồ ngày 27/7 so với mực nước chết Quy định mực nước tối thiểu/Mực nước trước lũ
Hồ Thác Mơ 204,63 m 198 m +0,52 m +6,63 m  Mực nước trước lũ: 216 m
Hồ Trị An 55,51 m 50 m +0,2 m +5,51 m  Mực nước trước lũ: 60,8 m

Hồ thủy điện khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Các hồ thủy điện khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ lưu lượng về hồ thấp, giảm nhẹ so với ngày 26/7: Hồ A Vương: 7 m3/s; Hồ Đăkđrink: 25 m3/s; Hồ Sông Bung 4: 39 m3/s; Hồ Sông Tranh 2: 78 m3/s; Hồ Sông Ba Hạ: 280 m3/s; Hồ Sông Hinh: 19 m3/s.

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 27/7 Mực nước chết Mực nước hồ ngày 27/7 so với ngày 26/7 Mực nước hồ ngày 27/7 so với mực nước chết Quy định mực nước tối thiểu
Hồ A Vương 356,45 m 340 m -0,06 m +16,45 m 352,8 đến 354,9 m
Hồ Đăkđrink 398,76 m 375 m +0,13 m +23,76 m 389,8 đến 391,4 m
Hồ Sông Bung 4 215,97 m 205 m -0,05 m +10,97 m 210,1 đến 211,2 m
Hồ Sông Tranh 2 155,41 m 140 m -0,16 m +15,41 m 151,1 đến 152,3 m
Hồ Sông Ba Hạ 103,04 m 101 m -0,01 m +2,04 m 102,1 đến 102,7 m
Hồ Sông Hinh 201,45 m 196 m -0,07 m +5,45 m 201,5 đến 202,2 m

Hồ thủy điện khu vực Tây Nguyên

Các hồ thủy điện khu vực Tây Nguyên lưu lượng về hồ nhiều, tăng nhẹ so với ngày 26/7: Hồ Buôn Kuốp: 226 m3/s; Hồ Buôn Tua Srah: 187 m3/s; Hồ Đại Ninh: 38 m3/s; Hồ Hàm Thuận: 202 m3/s; Hồ Đồng Nai 3: 259 m3/s; Hồ Ialy: 553 m3/s; Hồ Pleikrông: 343m3/s; Hồ Sê San 4: 728 m3/s; Hồ Thượng Kon Tum: 25 m3/s.

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 27/7 Mực nước chết Mực nước hồ ngày 27/7 so với ngày 26/7 Mực nước hồ ngày 27/7 so với mực nước chết Quy định mực nước tối thiểu/Mực nước trước lũ
Hồ Buôn Kuốp 410,18 m 409 m -0,89 m +1,18 m  
Hồ Buôn Tua Srah 474,39 m 465 m +0,61 m +9,39 m Quy định tối thiểu: 466,6 đến 469,6 m
Hồ Đại Ninh 869,16 m 860 m -0,02 m +9,16 m Quy định tối thiểu: 861,5 đến 863,0 m
Hồ Hàm Thuận 587,25 m 575 m +0,66 m +12,25 m Mực nước trước lũ: 602,5 m
Hồ Đồng Nai 3 575,71 m 570 m +0,2 m +5,71 m Mực nước trước lũ: 587,5 m
Hồ Ialy 505,36 m 490 m +1,01 m +15,36 m Mực nước trước lũ: 511,2 m
Hồ Pleikrông 551,02 m 537 m +0,72 m +14,02 m Mực nước trước lũ: 569,5 m
Hồ Sê San 4 214,48 m 210 m +0,1 m +4,48 m Mực nước trước lũ: 214,5 m
Hồ Thượng Kon Tum 1.150,06 m 1.138 m +0,06 m +12,06 m Mực nước trước lũ: 1.157 m

 

Số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) cho thấy, ngày 27/7, sản lượng toàn hệ thống điện quốc gia đạt 891,1 triệu kWh, tăng 6 triệu kWh so với ngày 26/7. Trong đó, thủy điện đạt 286,8 triệu kWh, tăng 0,1 triệu kWh; nhiệt điện than 414,6 triệu kWh, tăng 2,6 triệu kWh; tuabin khí (Gas + dầu DO) 68,0 triệu kWh, tăng 2,6 triệu kWh; điện gió 53,4 triệu kWh, tăng 18,9 triệu kWh; điện mặt trời 50,9 triệu kWh, giảm 1,8,9 triệu kWh; nhập khẩu điện 15,6 triệu kWh, tăng 0,7 triệu kWh; nguồn khác 1,8 triệu kWh, tương đương so với ngày 26/7.

Công suất lớn nhất trong ngày 27/7 đạt 43.142,7 MW (lúc 14h30).

Dự báo, nắng nóng cục bộ sẽ tiếp tục diễn ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ, tuy nhiên mưa vừa, mưa to cũng đã xuất hiện. Từ 29/7, nắng nóng ở Trung Bộ dịu dần, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ giảm dần. Trong khi đó, mưa vừa, mưa to ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/7.

Thy Thảo