Quảng Nam: Đề xuất gỡ khó cho các dự án đầu tư khu công nghiệp

Tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đề xuất tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, hiện nay, trên địa bàn tỉnh, một số nhà đầu tư có năng lực đang nghiên cứu, lập thủ tục đề xuất các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp mới theo quy hoạch, trong đó có Khu công nghiệp cơ khí ô tô mở rộng Chu Lai - Trường Hải (115 ha); Khu công nghiệp Nam Thăng Bình - phân khu I (325 ha); Khu công nghiệp phía Tây cao tốc đoạn qua huyện Thăng Bình (400 ha).

Tuy nhiên, trong quá trình lập hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án khu công nghiệp mới có vướng mắc về việc sử dụng chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp của tỉnh đã được phân bổ đến năm 2025.

Quảng Nam
Khu công nghiệp Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Gỡ khó cho quỹ đất đầu tư hạ tầng khu công nghiệp

Theo Phương án phát triển khu công nghiệp trong Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17/01/2024, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quy hoạch phát triển 30 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch dự kiến là 10.165,8 ha.

Trong đó, hiện nay 14 khu công nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền với tổng diện tích (theo Quy hoạch tỉnh được phê duyệt) là 3.310,67 ha. Đến nay, đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và được nhà nước giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích 1.690 ha; phần diện tích còn lại đã và đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự kiến tiếp tục giao, cho thuê đất từ nay đến năm 2025 thêm được khoảng 795 ha; tổng cộng đến cuối năm 2025 diện tích đất giao, cho thuê tại 14 khu công nghiệp được khoảng 2.484,2 ha/3.310,67 ha (75%).

Đồng thời, tỉnh Quảng Nam cũng đang rà soát, loại bỏ phần diện tích quy hoạch không phù hợp (khu tập trung đông dân cư), điều chỉnh giảm quy mô diện tích của một số khu công nghiệp đang triển khai để tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư đồng bộ hạ tầng, thu hút đầu tư.

So với chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 và điều chỉnh tại Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 là 2.725 ha thì khả năng sử dụng đất khu công nghiệp của tỉnh Quảng Nam theo thực tế thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất đến năm 2025 khoảng 2.484,2 ha, phần chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp còn lại khoảng 240 ha có thể bố trí sử dụng cho các khu công nghiệp mở mới đến năm 2025.

Tuy nhiên, nếu căn cứ vào chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Quảng Nam (2.725 ha), yêu cầu phải bố trí đủ cho các khu công nghiệp hiện nay đã có văn bản chủ trương đầu tư, sau đó mới xem xét, giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư cho các khu công nghiệp mới thì trong những năm tới, tỉnh Quảng Nam không thể đầu tư thêm các khu công nghiệp mới theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (đối với 14 khu công nghiệp hiện có trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với tổng diện tích 3.310,67 ha thì chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp được phân bổ đến năm 2025 đã thiếu 585,67 ha (3.310,67 ha – 2.725 ha)); việc này ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để tháo gỡ vướng mắc nêu trên, UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, thống nhất chủ trương  UBND tỉnh Quảng Nam chủ động sử dụng chỉ tiêu đất khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh đến năm 2025 tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 và Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 để cân đối, ưu tiên bố trí kế hoạch sử dụng đất cho các khu công nghiệp đã được thành lập và phần còn lại bố trí cho các khu công nghiệp đề xuất đầu tư mới, đảm bảo phù hợp với khả năng thực tế thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất.

Cho phép UBND tỉnh Quảng Nam căn cứ vào sự phù hợp với Quy hoạch vùng, Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và sự đáp ứng về tiêu chí năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật để lựa chọn và hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp mới, phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 được UBND tỉnh Quảng Nam chủ động bố trí cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (bao gồm các khu công nghiệp đã thành lập và các khu công nghiệp đề xuất đầu tư mới), đảm bảo không vượt chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp và thu hút đầu tư

Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, với việc đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm, mặc dù các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn chưa thật sự phục hồi và đang phải đối mặt với những áp lực như thiếu hụt đơn hàng, chi phí sản xuất tăng cao; tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2023, số doanh nghiệp thành lập mới là 301 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt 1.643 tỷ đồng, tăng 2,3% về số doanh nghiệp và giảm 24,7% về số vốn đăng ký. Tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường là 516 doanh nghiệp, tăng 5,74%. 

Công tác thu hút đầu tư năm 2024 được Tỉnh tập trung triển khai theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới.

Theo đó, kết quả thu hút đầu tư trong quý I/2024 đã khởi sắc hơn so với cùng kỳ, Tỉnh đã cấp mới 7 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 124,24 triệu USD và cấp mới 11 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 4.112,32 tỷ đồng, thu hồi 2 dự án trong nước.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 200 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 6,2 tỷ USD và 1.147 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 230 nghìn tỷ đồng. Đây là động lực rất quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh; khẳng định niềm tin của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đối với môi trường đầu tư tại Quảng Nam.

Thu Uyên