Quảng Ninh: Thêm 86 sản phẩm OCOP được cấp giấy chứng nhận đạt sao

Qua 2 vòng đánh giá, Hội đồng Đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất chọn ra 86 sản phẩm của 51 chủ thể sản xuất trình UBND tỉnh cấp chứng nhận đạt sao.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định cấp chứng nhận đạt sao năm 2021 đối với 86 sản phẩm OCOP.

Trong đó, có 22 sản phẩm đạt 3 sao, 64 sản phẩm 4 sao và 3 sản phẩm đủ điểm 5 sao để tham gia dự thi cấp quốc gia. Tính đến nay tỉnh có khoảng 500 sản phẩm OCOP; trong đó, khoảng 300 sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên.

Đây là năm thứ 2 tỉnh Quảng Ninh ứng dụng công nghệ 4.0 vào đánh giá sản phẩm. Qua 2 vòng đánh giá, Hội đồng đã thống nhất chọn ra 86 sản phẩm của 51 chủ thể sản xuất trình UBND tỉnh cấp chứng nhận đạt sao. Trong 100 hồ sơ dự đánh giá năm nay có 23 hồ sơ sản phẩm đánh giá lại sau 3 năm, 75 hồ sơ dự thi mới.

Hầu hết hồ sơ sản phẩm đều tuân thủ đúng quy trình hướng dẫn của Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh về việc lập hồ sơ dự thi với các minh chứng chính như: Phiếu đăng ký ý tưởng sản phẩm; Giới thiệu về tổ chức; giấy đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất; Giấy kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm; Hồ sơ tự công bố theo quy định; Tiêu chuẩn cơ sở; Cam kết bảo vệ môi trường; Câu chuyện sản phẩm...

Ngoài tuân thủ đúng quy trình về việc lập hồ sơ dự thi, để có điểm cao, các sản phẩm còn có minh chứng các hợp đồng thu mua nguyên liệu địa phương; hợp đồng tiêu thụ sản phẩm; Các chứng nhận về mã số mã vạch; Chứng nhận sở hữu trí tuệ; Chứng nhận điều kiện sản xuất theo tiêu chuẩn tiên tiến như: ISO, GMP, HACCP, VietGAP...

Việc tổ chức đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP hằng năm đã góp phần tìm chọn ra các sản phẩm thực sự chất lượng, đảm bảo các tiêu chí và điều kiện an toàn để cung cấp ra thị trường. Các sản phẩm đạt sao năm nay dự kiến sẽ được UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố và trao chứng nhận vào thời điểm thích hợp trong năm 2022.

Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2021 từ ngày 22/11 - 25/12/2021. Trong 100 hồ sơ dự đánh giá năm nay có 23 hồ sơ (23,4%) sản phẩm đánh giá lại sau 3 năm, 75 hồ sơ (76,5%) dự thi mới. Về nhóm ngành: Có 69,3% sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm; 15,3% sản phẩm thuộc nhóm đồ uống; 13,2% sản phẩm thuộc nhóm thảo dược; 1% sản phẩm thuộc nhóm lưu niệm- nội thất- trang trí; 1% sản phẩm thuộc nhóm du lịch cộng đồng và điểm du lịch.

Sỹ Chiến