Quỹ TDND Đức Hiệp: Phấn đấu mức tăng trưởng bình quân 10%/năm trở lên

Sau gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, Quỹ TDND Đức Hiệp luôn đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn hiệu quả với phương châm “tăng trưởng phải đảm bảo an toàn”, phấn đấu mức tăng trưởng bình quân 10%/năm trở lên.

Quỹ Tín dụng nhân dân Đức Hiệp (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 11/7/1994. Sau gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Quỹ TDND Đức Hiệp đã không ngừng phát triển lớn mạnh, có trụ sở làm việc khang trang, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc đầy đủ và hiện đại, đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ quản lý và chuyên môn vững vàng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đổi mới và phát triển.

Hiện nay Quỹ TDND Đức Hiệp (Quỹ TDND) hoạt động trên địa bàn 3 xã Đức Hiệp, Đức Nhuận, Đức Chánh. Trong hoạt động Quỹ TDND Đức Hiệp bám sát vào các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để cho thành viên vay vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Cụ thể: Quỹ đã cho vay phát triển trồng rừng kinh tế, trồng cây ăn quả, trồng rau quả sạch; cho vay phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi heo, bò, dê, gà, vịt; cho vay mua sắp nông cụ, vật tư, phân bón; cho vay bảo tồn phát triển nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm, các dịch vụ kinh doanh buôn bán tạp hóa khác… qua đó góp phần tích cực vào phát triển sản xuất kinh doanh của thành viên, hạn chế nạn cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Quỹ TDND Đức Hiệp
Đại hội thường niên Quỹ TDND Đức Hiệp

Năm 2022, Quỹ TDND Đức Hiệp có tổng số 2.001 thành viên, tăng 68 thành viên so với năm 2021. Tổng nguồn vốn 78,5 tỷ đồng trong đó vốn điều lệ 3,9 tỷ đồng; vốn huy động tiền gửi tiết kiệm 70,8 tỷ đồng; các nguồn vốn khách 5,6 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay 54,9 tỷ đồng, tăng 20,6% so với năm 2021.

Hàng năm Quỹ TDND Đức Hiệp giải quyết trên 500 – 600 lượt người vay phát triển sản xuất kinh doanh và cải thiện đời sống. Đồng vốn cho vay được giải ngân kịp thời, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả, đã hỗ trợ đắc lực cho hộ gia đình phát sản xuất, kinh doanh, thoát khỏi đói nghèo, vươn lên làm giàu. Góp phần tích cực vào thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bên cạnh đó, Dịch vụ chuyển tiền của Quỹ TDND Đức Hiệp đã đáp ứng nhu cầu của người dân, đạt doanh số chuyển tiền đi và đến trong năm 2022 là trên 34 tỷ đồng, góp phần hạn chế sử dụng tiền mặt.

Ngoài ra, hàng năm Quỹ TDND Đức Hiệp dành khoảng kinh phí từ 25 – 30 triệu đồng để hỗ trợ, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội, thăm hỏi động viên chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, bệnh tật, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học… Qua đó Quỹ TDND Đức Hiệp đã càng gây dựng được lòng tin, uy tín và trở thành địa chỉ tin cậy đối với các thành viên, bà con nhân dân trên địa bàn.

Phát huy thành công đạt được, để gắn kết với sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội địa phương, thời gian tới QTDND Đức Hiệp tiếp tục kiên định tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ, Nghị quyết đại hộ thành viên; đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn hiệu quả với phương châm “tăng trưởng phải đảm bảo an toàn” với mức tăng trưởng bình quân 10%/năm trở lên, tăng số lượng lên 2.400 thành viên.

 

Cảnh Hưng - Chung Thắng