Rộng đường phát triển chuỗi bán lẻ trong và ngoài nước

Mặc dù các chuỗi bán lẻ đang phát triển mạnh mẽ, phát triển hạ tầng thương mại vẫn là một giải pháp trọng tâm của năm 2024 và trong những năm tới.
chuỗi bán lẻ

Các chuỗi bán lẻ lớn trong và ngoài nước đang hiện diện tại Việt Nam đều phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua về doanh thu cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh. Nhờ đó, khi kinh tế thế giới trầm lắng, tăng trưởng bán lẻ nội địa vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt trên 6,2 triệu tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm trước. Tháng 1/2024, con số này là 524,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh các chuỗi bán lẻ FDI tại Việt Nam đang kinh doanh tốt và có kế hoạch đầu tư phát triển như MM Mega Market, Big C, Lotte Mart, Takashimaya, Aeon... Các thương hiệu bán lẻ trong nước cũng đã và đang phát triển mạnh mẽ.

Đáng ghi nhận là sự phát triển nhanh với quy mô lớn của một số doanh nghiệp trong nước như Saigon Co.op, Hapro, Satra, Winmart  (đến nay, Saigon Co.op đã mở được hơn 800 siêu thị trên toàn quốc, Winmart mở được hơn 2500 điểm bán; Bách hóa xanh với hơn 700 điểm bán…). Nhiều chuỗi bán lẻ trực tiếp và thương mại điện tử nằm trong nhóm 20 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2023, như Bách Hoá Xanh, Shopee, Thế giới di động, Điện Máy Xanh, Lazada.

Năm 2023, chuỗi bán lẻ Saigon Co.op thực hiện thành công chủ đề hoạt động của năm “Hợp sức – Đổi mới – Thành công”.Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Saigon Co.op triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, xuyên suốt, thông qua 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: (1) Hoàn thiện khung pháp lý cơ bản, điều lệ và hệ thống quy chế, quy định quản lý; (2) Triển khai tái đầu tư tại các điểm bán; (3) Phối hợp phát triển giữa các mô hình để tăng hiệu quả chung; (4) Thúc đẩy thương mại điện tử; (5) Đồng bộ trong công tác điện toán hóa; (6) Phối hợp phát triển chuỗi Co.op Food; (7) Thúc đẩy hoàn thiện hệ thống kho, trung tâm phân phối; (8) Cải tổ công tác mua hàng; (9) Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Ngoài ra, còn hàng nghìn cửa hàng chuyên doanh và cửa hàng tiện lợi hiện đại hoạt động theo mô hình chuỗi hiện đang phát triển nhanh, có tốc độ tăng bình quân 25%/năm, cao hơn so với tốc độ tăng bình quân lưu chuyển hàng hóa bán lẻ chung của cả nước.

Mặc các chuỗi bán lẻ đang phát triển mạnh mẽ, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát triển hạ tầng thương mại vẫn là một giải pháp trọng tâm của năm 2024 và trong những năm tới.  Cụ thể, tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung pháp lý về hạ tầng thương mại; hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 02/2003/NĐ-CP và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ, theo đó tập trung tháo gỡ một số nút thắt về nguồn vốn cho các đối tượng được ưu tiên đầu tư theo quy định, góp phần tháo gỡ về mặt cơ chế chính sách để thúc đẩy đầu tư phát triển mạng lưới chợ.

Cùng với đó, các bộ, ngành đang chỉ đạo hướng dẫn các địa phương triển khai nội dung nhiệm vụ đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025).

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển chợ theo hướng bảo đảm an toàn thực phẩm thông qua việc phối hợp với các địa phương triển khai, nhân rộng mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 11856) về chợ kinh doanh thực phẩm và triển khai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Triển khai các đề án, nhiệm vụ trong khuôn khổ Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo theo Quyết định số 1162/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 -2025; Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021của Thủ tướng Chính phủ; cũng như thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng thương mại biên giới với các nước có chung biên giới theo các Biên bản thỏa thuận đã ký kết.

Đây là những điều kiện thuận lợi để các chuỗi bán lẻ trong và ngoài nước tiếp tục phát triển, đóng góp quan trọng vào tổng mức mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ hàng năm.

 

Đoan Hùng