Thái Nguyên: Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 20, Thái Nguyên tiếp tục là một trong những điểm sáng của bức tranh thu hút đầu tư FDI cả nước. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid-19, cả hệ thống chính trị tỉnh đã nỗ lực, quyết tâm và đồng lòng, cơ bản thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa duy trì ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân