TKV: Đầu tư cải tạo công nghệ và nâng cấp tuyển sâu cho Nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ

Vừa qua, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Vũ Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Công ty Than Quang Hanh về thực hiện Dự án đầu tư cải tạo công nghệ và nâng cấp tuyển sâu cho Nhà máy Sàng tuyển than Lép Mỹ.
quang canh hoi nghi
Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Viện Khoa học Công nghệ mỏ - đơn vị tư vấn và Công ty Than Quang Hanh, Nhà máy Sàng tuyển than Lép Mỹ hiện tại đang sử dụng công nghệ tuyển huyền phù tự sinh không thể tuyển sâu để sản xuất ra các chủng loại sản phẩm than chất lượng cao theo yêu cầu.

Do đó, Nhà máy Sàng tuyển than Lép Mỹ cần phải cải tạo công nghệ, nâng cấp tuyển sâu để chủ động sản xuất ra các chủng loại than cục chất lượng cao (cục 4a, cục 5a), than cám chất lượng cao (cám 1, cám 2, cám 3) đáp ứng chủng loại của các hộ tiêu thụ.

Mục tiêu đầu tư là tăng cường năng lực sàng tuyển, chế biến than, chủ động và linh hoạt trong quá trình vận hành thiết bị theo các phương án công nghệ sản xuất, quy hoạch mặt bằng sân công nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; với quy mô công suất 2,5 triệu tấn/năm, năng suất thiết kế 600 tấn/h, công nghệ cải tạo và tuyển sâu than cấp hạt (12 - 40) mm bằng thiết bị xoáy lốc huyền phù 3 sản phẩm không áp, xử lý bùn nước bằng xoáy lốc phân cấp, máy ly tâm, bể cô đặc, máy lọc ép.

Tại buổi làm việc, các Ban chuyên môn Tập đoàn đã tham gia các vấn đề liên quan đến dự án như công nghệ, thiết bị, hệ thống cung cấp điện…

Thành viên HĐTV Tập đoàn Vũ Thành Lâm cũng đề nghị đơn vị tư vấn, và chủ dự án cần tiếp thu các ý kiến tham gia, quan trọng nhất là mục tiêu, lợi ích mang lại của dự án. Tiếp tục nghiên cứu các vấn đề về nhu cầu than chất lượng cao trong năm 2021 cũng như dự báo những năm tới, về điều kiện thực hiện dự án, lựa chọn công nghệ hiện đại, phù hợp, công tác đổ thải, giải phóng mặt bằng…

Thống nhất các nội dung tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh sự cần thiết của Dự án đầu tư cải tạo công nghệ và nâng cấp tuyển sâu cho Nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ nhằm nâng cao năng lực sàng tuyển, chế biến than, sản xuất ra các chủng loại than chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Đồng thời, đề nghị đơn vị tư vấn và Công ty than Quang Hanh tiếp tục nghiên cứu làm rõ các vấn đề liên quan đến dự án trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của Thành viên HĐTV Vũ Thành Lâm và các Ban chuyên môn Tập đoàn, hoàn thiện để báo cáo Tập đoàn. Ban Đầu tư tiếp tục phối hợp với các ban liên quan làm rõ các vấn đề được đưa ra trong buổi làm việc, đặc biệt là về công nghệ, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thu xếp nguồn vốn và tính khả thi, hiệu quả của dự án…

 

PV