TKV: Tổng doanh thu 5 tháng đạt hơn 64 nghìn tỷ đồng

Tổng doanh thu 5 tháng của TKV ước đạt 64.112 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 8.500 tỷ đồng. Tiền lương bình quân của người lao động toàn Tập đoàn đạt 14,03 triệu đồng/người-tháng.

Trong tháng 5/2022 mặc dù thời tiết mưa nhiều, đặc biệt là trận mưa lớn ngày 10/5 tại Quảng Ninh đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất than. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của các đơn vị, đã thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành của Tập đoàn trong việc triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nên các chỉ tiêu đều hoàn thành vượt kế hoạch.

Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Hội nghị giao ban điều hành SXKD tháng 6/2022 vừa diễn ra ngày 4/6, tình hình SXKD tháng 5 của Tập đoàn đạt nhiều kết quả khả quan. Theo đó, than nguyên khai sản xuất 4 triệu tấn, than tiêu thụ đạt trên 4,81 triệu tấn; Sản xuất Alumin quy đổi 122.000 tấn; Tinh quặng đồng sản xuất 9.480 tấn; Sản xuất và tiêu thụ điện: 817 triệu kWh; Sản xuất thuốc nổ: 7.000 tấn, tiêu thụ thuốc nổ 10.000 tấn…

Luỹ kế 5 tháng 2022, các chỉ tiêu SXKD chính đạt xấp xỉ 50% KH năm. Trong đó, than nguyên khai sản xuất đạt 18,74 triệu tấn, đạt 47,9% KH năm, tăng 9% so với cùng kỳ; Than tiêu thụ đạt 20,5 triệu tấn, đạt 47,7% KH năm, tăng 11% so với cùng kỳ. TKV cũng đã hoàn thành tốt việc cung cấp than cho các hộ điện theo đúng cam kết với khối lượng 15,28 triệu tấn...,

Về khoáng sản, sản xuất alumin quy đổi 619,5 ngàn tấn, tăng 5% so với cùng kỳ; Đồng tấm sản xuất 12.630 tấn, tăng 137% so với cùng kỳ…, Các lĩnh vực sản xuất điện, hoá chất và vật liệu nổ công nghiệp đều hoàn thành trên 42% KH năm.

Tổng doanh thu 5 tháng ước đạt 64.112 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 8.500 tỷ đồng. Tiền lương bình quân của người lao động toàn Tập đoàn đạt 14,03 triệu đồng/người-tháng.

tkv
Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải chủ trì Hội nghị giao ban điều hành SXKD tháng 6/2022 trực tuyến đầu cầu trụ sở TKV tại Hà Nội và Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh

Về triển khai nhiệm vụ tháng 6/2022, các Ban chuyên môn Tập đoàn, các đơn vị trực thuộc sẽ thường xuyên cập nhật, điều hành hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ theo sát diễn biến thị trường để đảm bảo hiệu quả SXKD; tiếp tục chú trọng làm tốt công tác bảo vệ môi trường, công tác phòng chống mưa bão, nhất là tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Tăng cường quản lý tài nguyên thuộc ranh giới giấy phép khai thác, cũng như trong quá trình vận chuyển, tiêu thụ than.

Đặc biệt các đơn vị cần tăng cường công tác quản trị rủi ro tại doanh nghiệp, rà soát ban hành văn bản chỉ đạo phù hợp với tình hình mới trong các lĩnh vực quản lý mua sắm cung ứng vật tư, thủ tục đấu thầu, quản trị tài nguyên…, Các chỉ tiêu chính trong tháng 6/2022 như sau: Sản xuất than nguyên khai 3,68 triệu tấn, than tiêu thụ 4,78 triệu tấn; Sản xuất Alumina 127 ngàn tấn; Tinh quặng đồng: 10.000 tấn; Sản xuất điện: 950 triệu Kwh…

Một số giải pháp tập trung thực hiện trong tháng 6:

- Làm việc với khách hàng xi măng, hóa chất để cung cấp than pha trộn (5a.10, 6a.10) cho khách hàng ngoài hộ điện để tăng thêm nguồn cung cấp than đáp ứng nhu cầu sử dụng than của khách hàng.

- Tiếp tục bám sát tình hình vận hành và sử dụng than của các nhà máy nhiệt điện để có sự chủ động trong việc điều hành tiêu thụ, chủ động trong điều hành sản xuất, nhập khẩu than để cung cấp than theo hợp đồng.

 - Đối với than chất lượng cao, do diễn biến tình hình giá than thế giới, tình hình cước vận chuyển quốc tế tăng đột biến dẫn đến giá than chất lượng cao của TKV có sức cạnh tranh cao, theo đó chỉ đạo các đơn vị tập trung sản xuất các loại than cục than cám chất lượng cao cho xuất khẩu và khách hàng trong nước.

- Bám sát diễn biến thị trường tiêu thụ khoáng sản xây dựng các phương án linh hoạt để tăng tiêu thụ đồng tấm, tăng tính thanh khoản khi giá đồng đang ở mức cao.

-Tăng cường các giải pháp linh để tiêu thụ đồng và các đảm bảo nhu cầu vật tư cho khối khoáng sản như xút, chất trợ lắng … đảm bảo cho sản xuất không bị đứt gãy …

Hà Anh