Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội: Phụng sự vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô

Với định hướng phát triển thành một Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp hàng đầu cả nước, không ngừng đổi mới, sáng tạo, lớn mạnh toàn diện phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, góp phần phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Thủ đô, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội được đổi tên thành Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội.

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội được thành lập ngày 20/4/2005. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ tham mưu xây dựng chính sách và triển khai các đề tài, đề án, chương trình, kế hoạch, chính sách hỗ trợ của Chính phủ và Thành phố Hà Nội dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thủ đô.

Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, những năm qua, Trung tâm đã tham mưu cho UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội triển khai tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác hỗ trợ doanh nghiệp như: nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; tham mưu tổ chức các cuộc đối thoại giữa chính quyền - doanh nghiệp; tổng hợp những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh; triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ của Chính phủ và Thành phố dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; triển khai các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; hỗ trợ kết nối đầu tư, giao thương.

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội được đổi tên thành Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội
Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội được đổi tên thành Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội

Đặc biệt, trong 3 năm liền (từ năm 2018 đến nay), Trung tâm đã tham mưu cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 03 Đề án lớn nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô: Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp đến năm 2020; Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019-2025; Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, Trung tâm còn thực hiện các hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thủ tục đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn Thành phố.

Với định hướng phát triển thành một Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp hàng đầu cả nước, không ngừng đổi mới, sáng sáng tạo, lớn mạnh toàn diện phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, góp phần phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Thủ đô. Ngày 22/01/2020 vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 492/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội thành Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội, đồng thời bổ sung thêm một số chức năng nhiệm vụ cho Trung tâm nhằm hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng doanh nghiệp, và hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thủ đô.

Tập thể cán bộ viên chức, người lao động trong Trung tâm luôn kiên định mục tiêu và định hướng hỗ trợ toàn diện, phụng sự vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô. Với định hướng đó, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội ngày càng khẳng định vai trò là cơ quan đầu mối, quan trọng, tiên phong trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố Hà Nội, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô ghi nhận, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Thủ đô nhanh và bền vững.

PV