Viện Công nghiệp Thực phẩm đề xuất xây dựng Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp

Viện Công nghiệp Thực phẩm đề xuất xây dựng Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp - Nơi hội tụ 3 nhà và được các nhà quản lý rất ủng hộ.
Thái Dương

Video khác